• Tradičná veľká noc
     • Tradičná veľká noc

     • Oproti iným sviatkom sa v prípade oslavy Veľkej noci nemôžeme držať konkrétneho dátumu. Každoročne sa totiž mení. Prečo? Veľká noc je závislá od prvého jarného splnu mesiaca a pripadá na prvú nedeľu po 21. marci.

      Tohtoročný štyridsaťdňový pôst pred Veľkou nocou, ktorý je akousi očistou tela a duše, už máme takmer za sebou. Spoločenské dianie, zábava a hodovanie sa spomalili Popolcovou stredou tak, že oficiálne budú ukončené Veľkonočnou nedeľou.

      Začiatok Tichého týždňa, ktorý trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu. Cirkev a všeobecne veriaci si v tomto čase pripomínajú utrpenie a smrť Krista.

      Smútok Veľkého piatka - Deň ukrižovania Ježiša sa vyznačuje prísnym pôstom a mimoriadne komornou atmosférou. Nemala by sa počúvať hudba, pozerať zábavné televízne programy, naopak, človek by sa mal ponoriť sám do seba. Verilo sa, že tento deň má magickú moc a silu uzdravovania.

      Biela sobota a kostolné zvony - Ide predovšetkým o deň, keď si kresťania po celom svete pripomínajú, že Ježiš odpočíva v hrobe. Bielu sobotu ľudia využívali na prípravu sviatočných pochúťok.

      Posolstvo Veľkonočnej nedele - Ide o vyvrcholenie sviatkov. Ježiš vstal z mŕtvych a pôstu je koniec. Ľudia sa schádzali v kostoloch a doma ich čakal sviatočný obed.

      Zbožňovaný aj hanený Veľkonočný pondelok - symbolizuje prichádzajúcu jar. Oblievaním a šibaním chcú mládenci dievčatám zabezpečiť zdravie po celý rok. Pohostenie, maľované vajíčka, farebné stužky uväzované na korbáč, ale aj sladké dobroty sú typickou odmenou pre šibačov.

      Veľkonočné sviatky sú okrem spojenia s kresťanstvom aj oslavou príchodu jari a symbolom znovuzrodenia.

      Nika Malatincová, III. A

    • Maturita. Dieťa, čo ešte nedávno liezlo...
     • Maturita. Dieťa, čo ešte nedávno liezlo...

     • Alebo, konečne to máme za sebou!

      Maturita. Dieťa, čo ešte nedávno liezlo štvornožky pomedzi naše nohy a rúčkami nás ťahalo za tepláky, aby vstalo na svoje. Nohy. Dnes stojí na vlastných, na krk si dáva otcom zaviazanú kravatu, a ofinu si gélom tvaruje dozadu, a medzitým behá na záchod, lebo stres. Ešte sa ma pýta, že čo má písať, keď nebude nič vedieť, radím úvahu.

      Ešte nie je doma, behám solidárne na záchod, lebo tá šnúra, ktorou sme navždy spojení, tá šnúra mama a dieťa, tá tam je navždy. Milí maturanti, najťažšou skúškou je sám život. Nezľaknite sa ho. Konečne máme za sebou prvú časť maturít, a to písomnú zo slovenčiny a angličtiny. Tu je pár postrehov a dojmov našich študentov, Lenky, Tomáša, Rebeky a Paťa.

      Aké sú tvoje pocity z písomiek?

      -Lenka: Úľava, že to mám za sebou.

      -Tomáš: Bol som viac nervózny po písomkách ako pred. Asi preto, lebo mám vyššie očakávania a dostal som strach aké budú výsledky.

      -Rebeka, Paťo: Sme radi, že je to za nami i keď sme nemali strach, viac nervozita.

      Písali ste aj e-Maturitu aj klasickú, papierovú, prečo ste sa takto rozhodli?

      -Tomáš: Rýchlejšie som sa dopracoval k výsledkom, aspoň k predbežným.

      -Lenka: Nemusela som listovať v teste a tiež tie výsledky.

      -Rebeka: Ja som písala, klasickú papierovú formu. Som zvyknutá a nechcela som sa stresovať pri počítači, ak by to náhodou nefungovalo.

      -Paťo: Aj ja som písal papierovú formu a som spokojný.

      -Lenka: Ja chcem povedať aj negatíva e-Maturity a to prepisovanie do papierovej formy.

      Poďme na slovenčinu. Čo bolo náročné v teste?

      -Rebeka: Niektoré otázky boli malými chytákmi, ukážka od Puškina bola náročnejšia, lebo nemám prečítané dielo. Inak v pohode.

      -Paťo: Slovo česť a vytvoriť genitív, to robilo niektorým problém, ale ja som spokojný.

      -Lenka: Testy sú zamerané na gramatiku, a tá nám veľmi nevonia.

      Aká bola vaša príprava na písomky?

      -Tomáš: Myslím si, že sme v škole dosť opakovali, testy sme robili často.

      -Paťo: Ja som sa špeciálne nepripravoval. Priebežne sme opakovali a to mi stačilo.

      -Rebeka: Ja som si pozrela minulé testy a prelistovala gramatiku.

      -Lenka: Stačila príprava v škole.

      Myslíš si, že učiteľ urobil dosť na prípravu maturity?

      -Tomáš: Ja som spokojný. Myslím si, že áno. Len spätná väzba od nás nie je taká, aká by mala byť.

      -Rebeka: Pani profesorka by mala predpovedať budúcnosť. To by bola príprava.

      No a teraz angličtina

      -Tomáš: Mne sa angličtina zdala ľahká, baví ma tento jazyk a myslím, že som test urobil lepšie ako zo slovenčiny.

      -Lenka: Ja som slabšia zo slohu, tak uvidím. Ale pri slovenčine som ešte potrebovala papier, lebo som sa tak rozpísala.

      -Rebeka: Myslím si, že nahrávka z angličtiny bola zrozumiteľná, bolo dostatok času na počúvanie.

      Máte obavy pred ústnou maturitou?

      -Lenka: Ani nie, len sa treba učiť. Skôr mám obavy z odborných predmetov.

      -Tomáš, Rebeka, Paťo: To si myslíme aj my. Odborné predmety, asi to bude horšie. Mohli by nám dávať menej písomiek a viac opakovať na maturitu.

      Naši študenti majú za sebou prvú časť skúšky dospelosti a dúfame, že úspešne. Uvidíme.

      (BA)

    • 40. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti - školská prehliadka prác
     • 40. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti - školská prehliadka prác

     • Zapájanie sa do súťaže Stredoškolská odborná činnosť má už dlhoročnú tradíciu na našej škole. Hlavnou myšlienkou súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborné vedomosti, zručnosti a vytvárať trvalý vzťah k príslušnému študijnému odboru.

      Táto myšlienka, aj tento školský rok oslovila niekoľkých našich nadaných žiakov a vďaka nim sme mohli dňa 9. marca 2018 uskutočniť školské kolo prezentácie a obhajoby prác SOČ. Nakoľko účasť bola slabšia ako pominulé školské roky, súťažilo sa iba v jednom súťažnom odbore.

      V odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia sa súťaže zúčastnili štyria žiaci s tromi súťažnými prácami:

      Rebeka Karboníková (IV. A) a Lenka Gaberová (IV. A) s prácou Knižnica EL Libro

      Marek Babarík (IV. A) s prácou Zimný štadión a

      Tomáš Hyravý (IV. A) s prácou Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť.

      Súťažiaci sa aj napriek počiatočnej tréme snažili čo najlepšie odprezentovať svoje práce, pričom vložili do obhajoby vlastné myšlienky a odporúčania pre využitie v praxi. Pri obhajobe využívali aj rôzne vizualizačné prostriedky.

      Odborná hodnotiaca komisia na základe preštudovania predložených prác a vlastnej obhajoby určila nasledovné poradie umiestnenia prác:

      1. miesto: Rebeka Karboníková a Lenka Gaberová - Knižnica EL Libro

      2. miesto: Tomáš Hyravý - Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť

      3. miesto: Marek Babarík - Zimný štadión

      Všetkým umiestneným študentom zo srdca gratulujeme!

      Súťažné práce z 1. a 2. miesta postupujú na krajské kolo SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 6. apríla 2018 v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci. Dúfame, že aj na tejto prehliadke budú naši žiaci úspešní a prinesú ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo.

      Na záver by som sa rada poďakovala aj konzultantom prác, ktorí si v záplave práce našli čas, usmerňovali a podporovali žiakov v tejto mimoškolskej činnosti.

      Angela Fajdová - metodička SOČ

    • Čitateľská gramotnosť z pohľadu študentky!
     • Čitateľská gramotnosť z pohľadu študentky!

     • Blížia sa maturity pre našich štvrtákov, kde treba pracovať s textom a naši učitelia sa vždy hnevajú, že málo vieme pracovať s textom, že textu nerozumieme.

      V dnešnej dobe už nie je dôležité vedieť iba čítať alebo písať, ale prečítaný text aj pochopiť. Čítanie s porozumením je súhrn rôznych gramotností, ktoré využívame každý jeden deň. Možno si to ani neuvedomujeme, ale každému textu rozumieme inak. Či už ide o náučný, odborný alebo publicistický, každý z týchto textov rozvíja naše komunikačné a čitateľské zručnosti. Lenže tu nastáva problém. Nakoľko naša generácia vo voľnom čase nečíta takmer žiadnu literatúru, nedokážeme sa adekvátne vyjadrovať. V škole nevieme pochopiť a následne vysvetliť jednoduché úryvky. Používame stále iba tie isté výrazy a frázy, a napríklad pri písaní slohu, nie sme dostatočne kreatívni a text je príliš jednoduchý a nezaujímavý.

      Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko času venujete len bezcieľnemu blúdeniu po internetových portáloch, ktoré nás mnohokrát informujú iba o nepodstatných veciach? Namiesto takto stráveného času, ste si mohli radšej vziať knihu a vypnúť od tohto virtuálneho sveta, plného informácií, ktoré sú nám často v živote nepotrebné. Nevieme dokonca ani filtrovať informácie a triediť ich podľa dôležitosti.

      A dôsledkom tohto je, že sa už ani nedokážeme sústrediť na učenie, pretože sa nám zdá dôležitejšie pozerať stále do mobilu a preklikávať stále tie isté príspevky. Pri tomto všetkom zabúdame, aké úžasne je držať v rukách knihu a vžiť sa do príbehu, ktorý je v nej napísaný. Doslova sa ocitnúť v deji. A nemyslím len knihy umeleckého charakteru. Ale aj odbornú literatúru. Každú jednu knihu, ktorú čítate, je potrebné vnímať. Takže ak sa najbližšie dostanete ku knihe zo stavebnej mechaniky alebo geodézie, neprebehnite ju len tak očami. Ale snažte sa to prečítané aj predstaviť si v realite.

      Prajem Vám, milí štvrtáci úspešné zvládnutie maturitných testov aj slohovej práce.

      Nika Malatincová, III. A

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • Dňa 2. 3. 2018 sa študenti I. A a I. S triedy zúčastnili besedy s názvom Pravda o drogách. Prednášajúci na úvod hovoril o rôznych druhoch drog a o ich účinkoch na organizmus človeka.

      Skoro každý deň počujeme alebo čítame v médiách o tom, že pod vplyvom drog alebo omamných látok bol spáchaný trestný čin. Napriek tomu, že mladí ľudia sú informovaní o škodlivých účinkoch týchto látok, chcú ich vyskúšať a mnohí z nich sa stanú aj užívateľmi. Ako dôvod na vyskúšanie často stačí smútok, depresia, ale aj to, že si mladí chcú len užívať život. Keď je niekto depresívny alebo smutný, nemusí siahnuť po drogách, ale mal by sa usilovať o to, aby sa z tejto situácie dostal, lebo drogy jeho problémy nevyriešia. Život nie je len rozprávka, sú aj problémy, ktoré treba riešiť a nie ignorovať ich.

      Človek si neuvedomuje, že aj jedno vyskúšanie môže spôsobiť závislosť. A aj keď prestane užívať drogy, hrozí nebezpečenstvo, že opätovne dostane „chuť“ aj po viacerých rokoch a to vtedy, keď sa v jeho organizme uvoľnia látky uložené v tukových bunkách a dostanú sa do krvného obehu. Drogovo závislý človek nevníma realitu, stratí kontrolu nad svojim životom, jeho jediným cieľom je mať stále pri sebe niečo, čím dosiahne stav „blaženosti“.

      Odkaz pre každého, kto rozmýšľa vyskúšať čo i len trávu, aby tak nerobil a začal hľadať zmysel života inde, lebo každý má poslanie na tomto svete.

      Miriam Nagyová, I. A

      (foto: https://upload.emefka.sk/posts/84/61/58461.png)

    • Aj prehra patrí k športu!
     • Aj prehra patrí k športu!

     • Budeme hovoriť o halovej obdobe futbalu a to je futsal. Vznikol v Brazílii ako šport futbalových veteránov. Po futbalovej kariére sa presunuli hráči z trávnikov do menších plôch, do hál. Hrá sa s loptou, ktorú volajú aj lenivá, pretože má tlmený odskok. Futsal má vynikajúcu úroveň, športovú aj organizačnú. Aj naša škola žne úspechy v tomto športe, i keď to nemusí vždy skončiť výhrou.

      Dňa 27.2.2018 sa konalo Krajské kolo vo futsale v športovej hale v Detve. Naše mužstvo v prvom zápase podalo vyrovnaný boj, ale vyhrať sa im nepodarilo, a tak s Podbrezovou prehrali o jeden gól. V druhom zápase sme síce mali prevahu, ale góly padali do našej bránky po individuálnych chybách. Koniec zápasu skorigoval Daniel Melich na stav 3:1.

      V kvalitnom krajskom kole so silnou konkurenciou, nám chýbalo len viac šťastia.

      Naši hráči menovite: Alexej Jakuba I. S, Dominik Dobiaš II. S, Adam Keszi II. S, Richard Šága II. S, Dominik Badinka IV. S, Adrián Klimák IV. S, Daniel Melich IV. S, Tomáš Mészáros IV. S, Dávid Telek IV. S.

      Všetkým patrí gratulácia!

      (BA)

    • Priestor, v ktorom žijeme, ovplyvňuje našu duševnú pohodu.
     • Priestor, v ktorom žijeme, ovplyvňuje našu duševnú pohodu.

     • Aj upratovanie môže byť kúzelné, tvrdí Marie Kondo - odborníčka na japonské umenie, ako zbaviť dom neporiadku a nájsť životnú harmóniu.

      Poriadok a čistota by mali byť súčasťou každého priestoru, v ktorom sa zdržujeme, lebo jeho kúzlo pôsobí na našu psychiku. Žiacka školská rada sa preto rozhodla, že v tomto školskom roku začne s osvetou na tému najkrajšia trieda a bude hodnotiť poriadok, čistotu a ich úpravu.

      Súťaž sme uzavreli na konci prvého polroka. Presné vyhodnotenie každej kontroly si môžete prečítať na nástenke ŽŠR. Touto cestou by sme chceli zablahoželať triedam, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach:

      1. miesto: III. A trieda - triedna učiteľka Ing. Angela Fajdová

      2. miesto: I. S trieda - triedna učiteľka Ing. Klára Galová

      3. miesto: II. A trieda - triedna učiteľka Ing. Otília Kučerová

      Veríme, že získanú finančnú odmenu si študenti užijú a bude motiváciou pre všetkých, ktorí si povedali tak ako vo svojej knihe Kúzelné upratovanie píše Marie Kondo:

      „Ja som ľavá na upratovanie“ alebo „Nestojí to za námahu; narodila som sa ako bordelárka“. Mnoho ľudí v sebe živí takéto negatívne sebahodnotenie niekoľko rokov. Zmizne v okamihu, keď zažijú vlastný dokonale čistý priestor. Táto drastická zmena vnímania seba samého, viera, že dokážete čokoľvek, ak si na to nastavíte svoju myseľ, zmení vaše správanie i životný štýl.

      Uprataný a čistý priestor v školskej budove totiž nie je samozrejmosťou a denne sa oň stará tím ľudí, ktorí si zasluhujú naše poďakovanie a to pani upratovačky Iveta Solovýjová, Eva Wengerová a Emília Hukelová, pani vrátnička Judita Vargová a pán školník Oto Bene. Pri svojej náročnej práci si zasluhujú aj to, aby sa každý žiak prezúval, pri odchode vykladal za sebou stoličku, týždenník zotieral tabuľu a všetci hádzali odpadky výlučne do koša. Veď sú to úplne samozrejmé veci!

      Olívia Sojková

    • Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji
     • Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 13. februára 2018 sa nieslo v znamení snehu a zimy, a to doslova, keďže žiaci Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici mali chrípkové prázdniny. Celá škola patrila len nemčinárom, ktorých zohrievala tréma, ale aj nadšenie. Pedagógov zase potešil veľký záujem o nemčinu medzi žiakmi aj študentami.

      Strednú priemyselnú školu stavebnú Oskara Winklera v Lučenci reprezentoval Richard Uhrapka a ako víťaz kategórie 2.D v okresnom kole súťažil aj za farby Lučenca. Veľkú zodpovednosť pretavil do maximálneho sústredenia, hlavne v písomnej časti súťaže, veď nemecká gramatika je veľká výzva.

      V konkurencii dvanástich súťažiacich obstál vynikajúco, od víťazstva ho delilo 16 bodov (pri maximálnom počte 100 bodov). Druhé miesto je určite aj motivácia do ďalšej práce a na rok možno...

      Je sympatické, že cestou naspäť sme s Richardom prebrali všetky možnosti ako ďalej, aby sa jeho nemčina ešte viac zlepšila, nielen kvôli budúcoročnej olympiáde, ale aj kvôli možnostiam, ktoré ovládanie nemeckého jazyka ponúka. Štúdium v cudzine, pracovné možnosti v okolitých krajinách, toto všetko Richarda láka a uvedomuje si, že musí na sebe pracovať ďalej.

      Srdečne gratulujeme k umiestneniu, ale aj k odhodlaniu pracovať a zlepšovať sa a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a okresu.

      Olívia Sojková

    • Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
     • Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

     • Olympijské súťaže majú svoje čaro, a nemusia byť iba športové. Zapojiť sa do zápolenia, prekonať sám seba prináša radosť aj do školského vyučovania.

      Rozšíriť vedomostný obzor študentov a samozrejme spropagovať štúdium staviteľstva je aj ambíciou internetovej súťaže Stavbárska olympiáda, ktorú vyhlasuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do jej druhého ročníka sa zapojili aj žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Vďaka entuziazmu Ing. Kláry Galovej pod vedením Mgr. Auréla Fajda sa za školskými počítačmi vystriedali takmer všetci žiaci školy, aby si vyskúšali, čo všetko sa už na stavebnej priemyslovke zo „stavbáriny“ naučili. Nie každá odpoveď bola veľká sláva, ale mnohí zaregistrovali, že ich odbor je zaujímavý a má budúcnosť a je potrebné sa vzdelávať, veď šanca ďalšieho štúdia na vysokej škole tu je.

      Prepojenie stredných a vysokých škôl je niekedy dosť náročné, motivácia mladých ľudí ďalej študovať slabá, ale aj vďaka takýmto aktivitám prichádzajú impulzy. Štvrtáci seriózne uvažujú o ďalšom štúdiu v odbore a aj tí mladší začnú svoje odborné vedomosti posudzovať trochu zodpovednejšie.

      SPŠ Oskara Winklera v Lučenci bola v rámci druhého ročníka olympiády vyhodnotená ako víťaz neoficiálnej súťaže škôl s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov. Možno si poviete: A čo tak zvíťaziť? Podarilo sa aj toto, veď každý žiak zvíťazil sám nad sebou.

      Dobrá škola motivuje svojich žiakov a podporuje ich odborný rast. Sme radi, že túto našu aktivitu ocenili osobne aj prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan fakulty a stavebné konzorcium D4R7 a jeho generálny riaditeľ Juan Jose Bregel Serna ako hlavný sponzor súťaže.

      Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme!

      Olívia Sojková

    • 2%
     • 2%

     • Zrejme nikomu netreba predstaviť činnosť občianskeho združenia Scholaris. Netreba tu písať o tom, že koncom každého školského roka oceňuje najlepších žiakov, že prispieva na rôzne školské výlety, exkurzie, že kúpou didaktickej a informačno-komunikačnej techniky, nábytku prispieva k modernizácii vybavenia a výučby na našej škole.

      Škoda by bola nechať prepadnúť 2% (alebo 3%) zaplatenej dane za rok 2017. Ak ešte nemáte vybrané žiadne občianske združenie, nadáciu alebo dobročinnú organizáciu, ktorú podporíte tým, že vyplníte tlačivá na to určené a odovzdáte na daňovom úrade, tak vám ponúkame možnosť podporiť občianske združenie Scholaris.

      Naozaj nepotrebujeme od vás žiadne peniaze navyše ani v hotovosti, ani cez nejaký dar. Stačí ak si stiahnete tlačivá (nižšie), dáte ich vyplniť u zamestnávateľa a buď ich odovzdáte nám, alebo iným spôsobom doručíte na daňový úrad. To je všetko!

      A my budeme vďační, že ste nás podporili. Naši žiaci budú šťastnejší, ak budeme mať prostriedky na podporu takých aktivít, ktoré si bežne škola nemôže dovoliť podporiť.

      Ak máte známych, ktorí ešte nemajú združenie, ktoré by chceli podporiť, tak vytlačte tlačivá aj pre nich.

      Ak prejavíte vážny záujem, dokážeme vám tlačivá aj doručiť, stačí napísať na bonacs74@gmail.com.

      Ďakujeme za vašu dôveru a podporu!

      Scholaris

    • Z STU Bratislava sme si priniesli prvú cenu
     • Z STU Bratislava sme si priniesli prvú cenu

     • V období október 2017 až február 2018 sa konal druhý ročník trojkolovej stavbárskej olympiády vyhlásenej Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      Zapojiť sa mohli študenti všetkých stredných škôl na Slovensku. My sme sa do tejto súťaže zapojili prvýkrát a hneď sme obstáli na výbornú, získali sme 1. cenu za najvyšší počet zapojených študentov v rámci jednej školy.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým zapojeným študentom, ale tiež vyučujúcim, hlavne Ing. Kláre Galovej, ktorá mi ochotne pomohla spropagovať súťaž medzi žiakmi.

      Dňa 8. 2. 2018 sme boli pozvaní na slávnostné preberanie cien. Za našu školu sa tohto aktu zúčastnilo niekoľko riešiteľov v mojom doprovode. Ocenenie pre školu odovzdal sám pán prodekan STU. Bolo príjemné počuť jeho slová, ktorými vyjadril svoj obrovský obdiv a uznanie nad tým, že sa ešte nájdu v školstve ľudia, ktorí vedia motivovať takú veľkú skupinu študentov. Ja som sa zároveň v mene školy poďakoval za uznanie a za prevzaté ocenenie, ale aj za dobrú myšlienku, ktorá umožnila našim žiakom spropagovať a prezentovať svoju školu nie len v rámci regiónu, ale umožnila nám dostať sa do povedomia aj predstaviteľom vyšších odborných kruhov stavebného zamerania, kde by sa meno našej školy možno bežne ani nedostalo.

      Mgr. Aurél Fajd

    • Aj skúšku si treba vyskúšať
     • Aj skúšku si treba vyskúšať

     • (Generálna skúška elektronickej maturity zo slovenského jazyka a matematiky)

      Technicky zamerané školy majú v popise práce, že technické novinky je potrebné čo najskôr preniesť do praxe, aj napriek tomu, že inde ešte stále víťazí klasika.

      Prakticky od roku 2014, odkedy stavebná priemyslovka obdržala certifikačnú licenciu od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave, je na našej škole možné skúšať študentov priamym testovaním cez tzv. offline prehrávač testov a to aj na úrovni maturitnej skúšky.

      Aj tohto roku, 6. a 7. februára 2018 mali maturanti našej školy možnosť vyskúšať si elektronické testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Administrátor testovania, pán zástupca Mgr. Bóna, hovorí o vzrastajúcom záujme študentov o takúto formu maturitnej skúšky, aj keď na druhej strane máme ešte stále skupinu skalopevných „papierových“ maturujúcich. Najväčšie pozitívum je ale to, že ponúkame žiakom na výber formu akou absolvujú svoju maturitnú skúšku, tak aby bol každý študent spokojný.

      Elektronická maturita určite nie je posledný level počítačovej hry, ale keď po skončení generálnej skúšky vyšli maturanti z miestnosti, akosi sa všetci usmievali. Zvládli to a dokonca aj výsledky sú prakticky hneď známe. Niektorí tvrdili, že bolo menej stresu, iných oslovila jednoduchšia administrácia testov a asi všetci chceli hneď vedieť, ako „hra“ dopadla.

      Myslíme si, že je vlastne fajn, keď si študent môže vybrať formu skúšky tak, aby na nej dosiahol optimálne výsledky a to je rozhodne jedna z úloh modernej školy - vytvoriť na to všetky technické podmienky.

      Olívia Sojková

    • Pani Lívia Klausová na stavebnej priemyslovke
     • Pani Lívia Klausová na stavebnej priemyslovke

     • Na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci mali 5.2.2018 študenti možnosť stretnúť sa s veľvyslankyňou Českej republiky na Slovensku pani Líviou Klausovou.

      Určite sme si jej návštevu „zaslúžili“ vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy so zahraničnými strednými odbornými školami v susednej Českej republike. Viaceré odborné súťaže na medzištátnej úrovni z oblasti geodézie a staviteľstva boli miestom stretnutia našich a českých študentov a pedagógov a priateľstvá, ktoré na týchto súťažiach vznikli pretrvávajú dodnes. Rovnako pretrváva aj záujem pani veľvyslankyne o spoluprácu stredných škôl v Čechách a na Slovensku.

      Pani Klausová prejavila na neformálnej besede so študentami svoje nadanie bezprostredne komunikovať a štátnickú múdrosť viesť rozhovor nenútene a rozhľadene.

      Dozvedeli sme sa, že miluje Liptov - rodný kraj svojej maminky, lyžovačky a hory. Jej slovenčina bola perfektná, aj keď na veľvyslanectve vždy používa češtinu. Porozprávala nám o práci veľvyslankyne, ale nedali sa obísť ani jej skúsenosti a zážitky zo svetovej politiky. Niekoľkokrát sa osobne stretla s prezidentami Putinom a Obamom, no najviac na ňu zapôsobil bývalý mexický prezident Salinas.

      Videla veľké množstvo krajín, zaujímavostí a zažila významné okamihy v histórii. Napriek tomu bez problému chápe mladých ľudí, vidí, že aj oni prežívajú zložité a náročné obdobie dospievania, nesmú však zabudnúť na vzdelávanie. Ísť do sveta a študovať je veľmi dôležité, no ešte dôležitejšie je vrátiť sa potom domov, k svojej rodine. Z tohoto posolstva vyžarovala nielen rokmi overená múdrosť vzdelanej a inteligentnej ženy, ale aj životná filozofia starostlivej matky a babičky.

      V mene všetkých prítomných srdečne ďakujeme pani veľvyslankyni za nevšedný zážitok.

      PhDr. Olívia Sojková

    • Deutsch ist super!
     • Deutsch ist super!

     • O cudzích jazykoch a o nemčine zvlášť sme sa porozprávali s tohtoročným víťazom okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku, Richardom Uhrapkom.

      Nie je tajomstvom, Richard, že si geodet a nie jazykovedec. Ako si sa dostal k šiestim jazykom, v ktorých komunikuješ?

      Myslím, že mám talent, pretože už ako dieťa som doma rozprával viacerými jazykmi a akosi sa to na mňa nalepilo. Nemčinu som si obľúbil už ako osemročný, možno aj vďaka zaujímavým programom v televízii, neskôr som si našiel aj kamaráta a konverzoval som aj s ockom, ktorý vtedy pracoval v Nemecku. V mnohých veciach je mojim vzorom. Pracuje ako stavbyvedúci doslova na celom svete a všade sa snaží naučiť sa jazyk, ktorým sa v danej krajine hovorí.

      Chcel by si pokračovať v jeho šľapajách?

      Určite si myslím, že má veľmi dobré povolanie - cestuje, spoznáva svet a dobre si zarobí. V budúcnosti by som aj ja chcel mať podobnú, zaujímavú prácu, hoci úplne jasná predstava mi ešte chýba. Chcel by som študovať a cestovať. Spoznávať nové krajiny je veľmi poučné a aj zábavné. Ak sa v nich človek dohovorí, získava nové poznatky, spoznáva nových ľudí a vidí svet inými očami.

      A čo nemčina? Hovorí sa, že je príliš ťažká.

      Určite nepatrí medzi najjednoduchšie jazyky. Aj ja ešte mám čo robiť, zvlášť teraz sa chcem trošku zodpovednejšie pripravovať na krajské kolo súťaže. Asi najťažší je pre mňa nemecký pravopis.

      A ktorý jazyk je najjednoduchší? Dá sa o nejakom jazyku povedať, že je ľahký alebo ťažký?

      Asi nie. Veď každý cudzí jazyk je ťažký, pokiaľ ho človek neovláda.

      A niekedy to môže byť aj materinský jazyk, a tak sa mi natíska otázka: Akej si národnosti?

      Som Slovák s maďarskými koreňmi. Je dôležité, aby človek vedel kam patrí. Pre mňa je však najdôležitejšie, ako človek funguje, komunikuje a ako pristupuje k iným ľuďom.

      Zdá sa, že Richard vie kam patrí a aj čo v živote chce. Prajeme mu splnenie jeho predsavzatí a držíme palce, aby našu školu na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku reprezentoval čo najlepšie.

      Zhovárala sa Olívia Sojková

    • Cena za vzdelanie!
     • Cena za vzdelanie!

     • Chodíme do školy, aby sme získali odbornosť, ako pracovať pre peniaze. Je dôležité sa tiež naučiť, ako môžu peniaze pracovať pre nás.

      Je cena za vzdelanie vysoká?

      Snom každého človeka je robiť v živote to, čo ho baví a zarobiť dostatok peňazí pre svoju existenciu. Produktívny je zvyčajne ten, kto má bohaté znalosti a zručnosti.

      Myslíte si, že je vzdelanie nákladné?

      Ak sa ponáhľate po škole do práce, nepokračujete v štúdiu, začínate síce skoro zarábať, ale šanca na dlhodobé dobre platené zamestnanie je oveľa menšia, ako u spolužiaka, ktorý ďalej študuje a zamestná sa o pár rokov neskôr.

      Stredná, či vysoká škola?

      Stredoškolské vzdelanie zvyšuje šancu zamestnať sa, vysokoškolské navyše zlepšuje vyhliadky na vyššiu mzdu.

      Čo s tým majú spoločné peniaze?

      Umožňujú nám porovnať, čo získame a čo stratíme vo finančnom vyjadrení počas štúdia a čo získame alebo stratíme v budúcnosti.

      Každé štúdium niečo stojí

      Spôsoby, ako peniaze na štúdium získať: od rodičov, od štátu - štipendium, vlastným pričinením – brigáda.

      Idem za svojím cieľom

      Nakresli ciele, ktoré chceš v živote dosiahnuť. Svoj cieľ znázorni domom. Ku každému cieľu povedie kľukatá cesta. Na ceste budú zastávky. Zastávka predstavuje kroky, ktoré máš urobiť, aby si svoj cieľ dosiahol.

      Vytrvalosť, tvorivosť, nadanie, zamestnanie, nadobudnutie niečoho...

      Je tu polrok, a preto sa všetci zamyslite nad vzdelaním a sami nad sebou!

    • Pohyb a skvelá zábava!
     • Pohyb a skvelá zábava!

     • Dňa 22.01.2018 sa konal florbalový turnaj na našej škole. Zúčastnili sme sa ho my - prváčky. Veľmi sme sa obávali tohto zápasu, pretože väčšina z nás hrala florbal prvýkrát. Takže sme nemali veľké očakávania. Súperili sme s dvomi školami a to so Strednou zdravotníckou školou a Pedagogickou a sociálnou akadémiou. Prvý zápas so Zdravotníckou školou dopadol tak, že kým sme sa ako tak zohrali, dostali sme od súpera 13 gólov a my sme nedokázali streliť ani jeden. Druhý zápas sa vyvíjal lepšie. Podarilo sa nám streliť 5 gólov. Veľmi sme sa z toho tešili a povzbudilo nás to k lepšiemu výkonu. Po prehratých zápasoch sme skončili na treťom mieste. No, nezúfame, ak na sebe popracujeme, budeme viac trénovať, tak sa dostavia aj lepšie výsledky. Tešíme sa na rok.

      Barbi Mileiová, I. S

      Naše študentky hrali profesionálne, nezľakli sa prehry a majú chuť zdokonaliť sa v tomto športe. Veď nie všetko sú výhry, ale chuť a elán. Gratulujeme!

      Naše hráčky menovite: Lenka Karlíková, Gertrúda Kaszová, Lenka Majerová, Martina Muránska, Miriam Nagyová (I. A), Fruzsina Herényiová a Barbara Mileiová (I. S).

      O dva dni neskôr hrali florbalový turnaj - okresné kolo aj naši chlapci - menovite: Jozef Becáni (IV. S), Peter Čížik (I. A), Peter Havran (II. S), Patrik Mázor (IV. S), Tomáš Mészáros (IV. S), Róbert Péter (III. S), Michal Ružinský (III. S), Marián Vašek (II. S).

      Turnaja sa zúčastnilo 7 škôl, vytvorili sa dve skupiny A, B. My sme patrili do B skupiny spolu so školami – Gymnázium Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, Obchodná akadémia Lučenec a Stredná odborná školau hotelových služieb a dopravy Lučenec. Prvý zápas s Obchodnou akadémiou sme prehrali, druhý zápas s Odbornou školou sme vyhrali 6:1. Na tretí zápas sme nastúpili proti GBST Lučenec a ten sme tesne vyhrali 4:3. Postúpili sme do semifinále, kde nás čakal súper, Stredná odborná škola technická Lučenec. Nepodarilo sa nám vyhrať, a tak sme nepostúpili do finále, ale bojovali sme o tretie miesto, kde sme nad Gymnáziom Fiľakovo vyhrali.

      Bol to náročný deň, ale s výsledkom sme celkom spokojní, hoci sme od seba očakávali lepšie umiestnenie.

      Peter Havran, II. S

    • Výsledky 1. kola 20. ročníka FYZKUSu s milým prekvapením
     • Výsledky 1. kola 20. ročníka FYZKUSu s milým prekvapením

     • Aj tohto roku sme sa pokúsili zapojiť jednotkárov a dvojkárov z fyziky do korešpondenčného seminára FYZKUS, celkovo v počte 18 žiakov.

      Nenáleží mi zisťovať, prečo na výsledkovej listine zapojených sa objavili len 4 žiaci, skôr o to viacej ma teší, že je medzi štvoricou chlapec, ktorý v silnej konkurencii žiakov SPŠ Murgaša BB, zameranej na prírodné vedy, obstál na 8. mieste a bol im skôr vyrovnaným súperom. Samozrejme aj ostatným patrí pochvala za prelomenie pasivity a predpokladám, že odmena všetkým už dorazila.

      Naši zapojení žiaci s ich umiestnením:

      8. Martin Miklós, I. S

      23. Barbara Mileiová, I. S

      33. Samuel Gonda, I. S

      35. Veronika Šimúnová, I. S

      Čaká na vás druhé kolo s ešte väčšou odmenou!

      Mgr. Aurél Fajd

    • Basketbalová šanca!
     • Basketbalová šanca!

     • Pre tých, ktorí nevedia, je basketbal kolektívna loptová hra, v ktorej sa dva tímy s piatimi hráčmi na ihrisku snažia získať čo najviac bodov vhadzovaním lopty do obruče basketbalového koša.

      Nebolo to inak ani 17. januára, kedy sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale v ŠH Arena v Lučenci. Hralo 6 tímov v dvoch skupinách. Prvý zápas naši študenti vyhrali jednoznačne, proti Gymnáziu Fiľakovo. Druhý zápas s Gymnáziom B. Slančíkovej Timravy, naši chlapci zamakali a v napínavom konci vyhrali o jeden bod. Nasledovalo finále, kde sme dostali za súpera Obchodnú akadémiu. V tesnom zápase sme sa dostali do predĺženia. Hoci chlapci hrali výbornú hru, prvenstvo nezískali, ale zato obhájili druhé miesto z minulého roka.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

      Naši chlapci menovite: Richard Uhrapka, Tomáš Marčok, Róbert Péter, Adam Kojnok, Patrik Adamík, Samo Škamla, Ondrej Jablonský, Alexej Jakuba.

      Vlado Gubala, III. S