Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk alebo (+421) 47 43 21072 (+421) 47 43 33200 (+421) 915 818 562 alebo Kontakt

 
Pozícia:

učiteľa (učiteľky) anglického jazyka   Mám záujem

Úväzok:12 vyučovacích hodín (55 % miera vyučovacej povinnosti)
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ/učiteľka
Podkategória pedagogického zamestnanca: pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom
• profesijný životopis
• doklady o vzdelaní (príp. praxi)
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vítaný je záujem o mimovyučovacie aktivity

Termín podania žiadosti:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. júna 2017 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ poštou na adresu:
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1, 984 15 Lučenec
alebo osobne na sekretariát školy.

Pracovné pohovory s uchádzačmi o voľné pracovné miesto sa uskutočnia 29.06.2017 od 9:00 hod.
 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria