Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
adaptácie a rekonštrukcie stavieb ARS
aktualizácia geodetických informácií AGI
anglický jazyk ANJ
architektúra ARC
databázy DAT
dejepis DEJ
deskriptívna geometria DEG
drevené a kovové konštrukcie DKK
ekológia v stavebníctve ESB
ekonomika EKO
etická výchova ETV
fotogrametria FOT
fyzická geografia FYG
fyzika FYZ
geodetické výpočty GEV
geodézia GED
geografia GEG
geografické informačné systémy GIS
geoinformatická tvorba GIT
grafické informačné systémy GSY
chémia CHE
informatika INF
kartografia KAR
kataster pre geoinformatikov KPG
kreslenie v CAD KVC
mapovanie MAP
matematika MAT
modelovanie 3D MD3
multimédiá MUM
náboženská výchova NAB
občianska náuka OBN
odborné kreslenie ODK
pozemné staviteľstvo PST
prax PRA
sadovnícka tvorba SAT
slovenský jazyk a literatúra SJL
správanie Spr
statika a navrhovanie konštrukcií SNQ
stavebná mechanika SME
stavebné konštrukcie STK
stavebné materiály STL
stavebné stroje STS
športová príprava SPR
telesná a športová výchova TSV
výpočtová technika v odbore VTO
záhradná a krajinná tvorba ZHK
záhradné stavby ZHE
základy geografie a geológie ZGG
základy záhradníctva ZZA

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria