Navigácia

2% daneVážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (resp. 3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (resp. 3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, akým je aj naše občianske združenie Scholaris, ktoré bolo založené v roku 2007 s cieľom podporovať skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít školy v súlade s predmetom jej činnosti.

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste v opačnom prípade odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (resp. 3%)!

Finančné prostriedky budú použité na:

 1. podporu, organizáciu odborných, samovzdelávacích, kultúrnych, športových aktivít študentov (vzdelávacie exkurzie, praxe, pobyty výmenného, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, súťaže talentovanej mládeže - olympiády, športové súťaže, SOČ, ...);
 2. zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (zakúpenie odbornej literatúry pre potreby školy, na zriaďovanie a modernizáciu učební výpočtovou a didaktickou technikou na škole);
 3. podporu ďalšieho vzdelávanie učiteľov formou kurzov, exkurzií, seminárov;
 4. sociálnu výpomoc žiakom SPŠ stavebnej Oskara Winklera, ktorí sú na to odkázaní (siroty, polosiroty, pomoc žiakom v mimoriadnych prípadoch);
 5. nadväzovanie kontaktov s fyzickými a právnickými osobami, ktoré by sa mohli podieľať na výchovno-vzdelávacom procese školy;
 6. podporu činnosti spojené s reprezentačnou a propagačnou činnosťou školy;
 7. zlepšovanie životného prostredia, skrášľovanie a zútulnenie školských priestorov a areálu školy.

Združenie je  plne podporované vedením školy, v zastúpení Mgr. Ladislavom Vikorom, riaditeľom školy (členom predsedníctva združenia), ako aj  Mgr. Csabom Bónom, zástupcom riaditeľa školy (členom dozornej rady združenia).

 

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (resp. 3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Scholaris
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Boženy Němcovej 1, 98415 Lučenec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45017808
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Scholaris
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Boženy Němcovej 1, 98415 Lučenec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45017808
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Scholaris
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Boženy Němcovej 1, 98415 Lučenec
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 45017808
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
  B. Němcovej 1
  984 15 Lučenec
 • (+421) 47 43 21072
  (+421) 47 43 33200
  (+421) 915 818 562

Fotogaléria