• Novinky

     • Certifikát Selfie Tanúsítvány

      Naša škola sa zapojila do projektu IT akadémia - Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého strategickým cieľom je

      -vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT,

      -inovácia prírodovedného a technického vzdelávania so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium s perspektívou lepšieho uplatnenia sa.

    • Certifikát Selfie Tanúsítvány
     • Oznam-Közlemény

      Na základe platných usmernení Vám oznamujem, že v zmysle rozhodnutia RÚVZ Lučenec je naša škola do 26.02.2021 zatvorená. Vyučovanie je zabezpečené aj pre maturitný ročník dištančnou formou podľa rozvrhu, ktorý bol platný od 19.10.2020.

      Tájékoztatjuk Önöket, hogy a losonci Regionális Közegészségügyi Hivatal határozata értelmében iskolánk 2021. február 26-ig zárva tart. A tanítás távoktatásban folytatódik az egész iskola részére, beleértve az érettségiző évfolyamot is, a 2020. október 19-i (módosított) órarend szerint.

     • Oznam-Értesítés

      Oznamujeme, že 08.02.2021 triedy maturitného ročníka (IV.A a IV.S) prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné.

      Začiatok vyučovania je každý deň o 8:00. Maturanti prvý deň (08.02.2021) nastúpia do školy najneskôr 7:45. Na vrátnici im triedne učiteľky zmerajú telesnú teplotu, vykonajú kontrolu platného negatívneho testu COVID-19 (nie staršieho ako 7 dní), vyzbierajú čestné vyhlásenia (aj rodiča/zákonného zástupcu, s ktorým žiak býva v jednej domácnosti). Ak sa žiak nepreukáže negatívnym testom COVID-19, nebude mu povolený vstup do školy, vráti sa domov a bude na dištančnom vzdelávaní (bude dostávať študijný materiál domov).

     • ŠPORT NA NAŠEJ ŠKOLE OD HISTÓRIE PO SÚČASNOSŤ

      Lučenecká stavebná priemyslovka, ako je naša škola medzi absolventmi a verejnosťou dodnes nazývaná, je odborne technicky zameraná stredná škola. Od samotného svojho vzniku bola vždy úzko prepojená so športom, ktorý sa práve v povojnových rokoch začal veľmi prudko rozvíjať. A tak za niekoľko desaťročí svojej existencie tu medzi mladými stavbármi počas stredoškolského štúdia dozrievalo množstvo talentovaných športovo nadaných chlapcov a dievčat.

  • Partneri

   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • aSc Academic Consulting
   • Britterm
   • OK Trend Fiľakovo, s.r.o.
   • Slovenská komora stavebných inžinierov
   • KOLEK, s.r.o.
   • Slovenská živnostenská komora
   • Cech strechárov Slovenska
   • Európa pre občanov
   • Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
   • Pokrok
   • Učiteľské noviny
   • Stavebná fakulte Technickej univerzity v Košicicach
   • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra
   • Autoškola Gonda
  • Zvonenia

   Štvrtok 25. 2. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 7473755
  • Staňte sa naším fanúšikom