Navigácia

Stránkové hodiny-Fogadóórák Prihlášky na VŠ-Egyetemi jellap Zoznam VŠ- Egyetemek Oznamy, informácie - Értesítések E U R Ó P A a my... Životopis Oznamy VŠ

Výchovný poradca

Stránkové hodiny-Fogadóórák

Meno výchovného poradcu: A nevelési tanácsadó neve:
Ing. Klára Pandi Ing. Pandi Klára
   
učebňa výpočtovej techniky számítógépes terem
(3. poschodie vpravo) (3. emelet jobbra)
   
Pre žiakov a rodičov Diákoknak és szüleiknek
každý štvrtok od 12:15 do :14:00 minden csütortokon 12:15-tól 14:00-ig
       
   
           

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria