Navigácia

Konzultácie

Konzultačné hodiny učiteľov určené pre žiakov a ich rodičov

A tanárok fogadóórái a diákok és szüleik részére

 

Vyučujúci

Deň

Čas

Miestnosť

Poznámka

Tanár

Nap

Időpont

Helyiség

Megjegyzés

Balážová Inka

utorok-kedd

12:15-13:00

zborovňa

1. poschodie/1. emelet

Bóna Csaba

štvrtok-csütörtök

13:50-14:30

kancelaria zástupcu riaditeľa

2. poschodie - vpravo/2. emelet - jobbra

Fajd Aurél

pondelok-hétfő

13:05-13:50

učebňa výpočtovej techniky 313

2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

Fajdová Angela

streda-szerda

13:50-14:30

rysovňa 221

1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

Fazekaš László

štvrtok-csütörtök

13:05-13:50

učebňa 207

1. poschodie - vpravo/1. emelet - jobbra

Fazekašová Judita utorok-kedd 13:05-13:50 rysovňa 221 1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

Fodor Pavol

štvrtok-csütörtök

13:00-14:00

učebňa VYT 310

2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

Gál Štefan

štvrtok-csütörtök

13:05-13:50

učebňa 309

2. poschodie/2. emelet

Galová Klára

utorok-kedd

13:05-14:00

učebňa VYT 310

2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

Kučerová Otília

utorok-kedd

13:05-13:50

učebňa výpočtovej techniky 216

1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

Lukáčová Zuzana

utorok-kedd

12:15-13:00

zborovňa

1. poschodie/1. emelet

Molnár Gabriel streda-szerda 10:25-11:10 zborovňa 1. poschodie/1. emelet

Palenčárová Renata

štvrtok-csütörtök

12:15-13:00

učebňa výpočtovej techniky 216

1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

Pandi Klára

štvrtok-csütörtök

13:45-14:45

učebňa VYT 306

2. poschodie - vpravo/2. emelet - jobbra

Sojková Olívia

štvrtok-csütörtök

13:05-13:50

zborovňa

1. poschodie/1. emelet

Škantár Jakub

paitok-péntek

8:25-9:10

zborovňa

1. poschodie/1. emelet

Vikor Ladislav

pondelok-hétfő

13:05-13:50

kancelária riaditeľa školy

1. poschodie/1. emelet

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, B. Němcovej 1 Lučenec
    B. Němcovej 1
    984 15 Lučenec
  • (+421) 47 43 21072
    (+421) 47 43 33200
    (+421) 915 818 562

Fotogaléria