• Konzultácie - Konzultációk

    • Konzultačné hodiny učiteľov určené pre žiakov a ich rodičov

     A tanárok fogadóórái a diákok és szüleik részére

      

     Vyučujúci

     Deň

     Čas

     Miestnosť

     Poznámka

     Tanár

     Nap

     Időpont

     Helyiség

     Megjegyzés

     Balážová Inka

     utorok-kedd

     12:15-13:00

     zborovňa

     1. poschodie/1. emelet

     Bóna Csaba

     štvrtok-csütörtök

     13:50-14:30

     kancelaria zástupcu riaditeľa

     2. poschodie - vpravo/2. emelet - jobbra

     Fajd Aurél

     pondelok-hétfő

     13:05-13:50

     učebňa výpočtovej techniky 313

     2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

     Fajdová Angela

     streda-szerda

     13:50-14:30

     rysovňa 221

     1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

     Fazekaš László

     štvrtok-csütörtök

     13:05-13:50

     učebňa 207

     1. poschodie - vpravo/1. emelet - jobbra

     Fazekašová Judita utorok-kedd 13:05-13:50 rysovňa 221 1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

     Fodor Pavol

     štvrtok-csütörtök

     13:00-14:00

     učebňa VYT 310

     2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

     Gál Štefan

     štvrtok-csütörtök

     13:05-13:50

     učebňa 309

     2. poschodie/2. emelet

     Galová Klára

     utorok-kedd

     13:05-14:00

     učebňa VYT 310

     2. poschodie - vľavo/2. emelet - balra

     Kučerová Otília

     utorok-kedd

     13:05-13:50

     učebňa výpočtovej techniky 216

     1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

     Lukáčová Zuzana

     utorok-kedd

     12:15-13:00

     zborovňa

     1. poschodie/1. emelet

     Molnár Gabriel streda-szerda 10:25-11:10 zborovňa 1. poschodie/1. emelet

     Palenčárová Renata

     štvrtok-csütörtök

     12:15-13:00

     učebňa výpočtovej techniky 216

     1. poschodie - vľavo (nová budova)/1. emelet - balra (új épületrész)

     Pandi Klára

     štvrtok-csütörtök

     13:45-14:45

     učebňa VYT 306

     2. poschodie - vpravo/2. emelet - jobbra

     Sojková Olívia

     štvrtok-csütörtök

     13:05-13:50

     zborovňa

     1. poschodie/1. emelet

     Škantár Jakub

     paitok-péntek

     8:25-9:10

     zborovňa

     1. poschodie/1. emelet

     Vikor Ladislav

     pondelok-hétfő

     13:05-13:50

     kancelária riaditeľa školy

     1. poschodie/1. emelet