• Branný súboj študentov
     • Branný súboj študentov

     • V priestoroch Športového gymnázia v Banskej Bystrici sa uskutočnil 18. apríla 2018 Branný súboj študentov o účasť na 48 - hodinovom vojenskom výcviku KEMP. Tejto súťaže sa zúčastnili aj naši študenti. Vytvorili päťčlenné družstvo a to menovite:

      Nika Malatincová, Tomáš Hyravý, Matej Laluha, Tomáš Mészáros a Samo Urda.

      Súťaží sa zúčastnilo 11 tímov z banskobystrického kraja a v celkovom hodnotení zvíťazili študenti usporiadateľskej školy. Študenti absolvovali viacero disciplín a preverili si svoje vedomosti z prvej pomoci, brannej prípravy, topografie, fyzickej zdatnosti a s veľkým ohlasom sa stretla streľba spolu s ukážkami zbraní a vojenskej techniky. Víťazstvo domáceho tímu sa nerodilo ľahko, ale postupne s každou disciplínou sa bodovo vzďaľovalo prenasledovateľom a samotný 12 minútový beh už len podčiarkol ich skvelý výkon. Príslušníci Regrutačných skupín z Banskej Bystrice, Nitry a Personálneho úradu OS SR z Liptovského Mikuláša počas podujatia zabezpečili vykonanie propagačnej, náborovej činnosti a pomohli s vykonaním preskúšania z teoretických vedomostí.

      Viacerí študenti prejavili záujem o informácie týkajúce sa Dobrovoľnej vojenskej prípravy a štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

      Slnečné počasie prinieslo všetkým zúčastneným nezabudnuteľné zážitky a vôňa vojenského guláša sa ešte dlho niesla Banskou Bystricou...

      Balážová, Škantár

    • Športový deň
     • Športový deň

     • Milí študenti,

      Žiacka školská rada organizuje dňa 7.5.2018 športový deň, v ktorom Vás čakajú rôzne športové aktivity ako futbal, petang, badminton, stolný teniscyklistika.

      Konať sa bude aj veľký futbalový turnaj, v ktorom si triedy môžu zmerať sily. Vyberte v triede šiestich najzdatnejších futbalistov - budú reprezentovať svoju triedu.

      Dokonca aj milovníci stolného tenisu si zasúťažia. Z každej triedy môžu dvaja najlepší získať pre svoju triedu uznanie.

      Urobme niečo užitočné pre svoje zdravie a rozhýbme svoje svaly!

      Spríjemnime si tento deň smiechom, radosťou a pôžitkom dobrého a kvalitného dňa.

      František Xaver Šalda: „Smiech je šport duše.“
       

      Prihlásiť sa môžete u svojich triednych učiteľov alebo u zástupcov ŽŠR.

       

      Erik Szabó, II.A

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

      Aj my študenti sme sa zapojili do aktivít, ktoré realizuje mesto. Tí, ktorí sme ostali v areáli školy sme s pani profesorkou Mgr. Lukáčovou, vyčistili od buriny naše záhony, zasadili nové koniféry a kvietky, ktoré nám robia radosť, keď zakvitnú. Takto sme priložili ruku k dielu a myslím si, že všetci sme boli spokojní. Tu je pár fotiek.

      Nika Malatincová, III. A

    • Park kaštieľa v Betliari zažiaril na XXIV. Medzinárodnej konferencii mladých stavbárov v Miskolci
     • Park kaštieľa v Betliari zažiaril na XXIV. Medzinárodnej konferencii mladých stavbárov v Miskolci

     • PORTA SPECIOSA - PREKRÁSNA BRÁNA

      Symbióza človeka a prírody fascinuje celé generácie, možno aj preto, že je to určite jediná cesta ako „dobre žiť“. Každý národ si našiel počas dlhých stáročí našej histórie svoj spôsob, ktorý vyjadril aj v staviteľstve a to najviac v projektovaní a realizácii záhrad a parkov.

      Táto téma sa stala ústredným motívom medzinárodnej súťaže študentov stredných škôl zameraných na staviteľstvo v maďarskom Miskolci 6. až 8. apríla 2018, ktorú už dvadsaťštyri rokov zastrešuje Občianske združenie s príslovečným názvom Porta Speciosa zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva stredoeurópskeho staviteľstva.

      Trojica študentov: Réka Bálintová, Tamás Balga, Ákos Nógrádi pod odborným vedením Ing. Otílie Kučerovej, spracovala históriu a súčasný stav jedného z najkrajších parkov na Slovensku, pričom vyzdvihla aj historickú hodnotu okolia kaštieľa Betliar a jeho vplyv na kultúru bývania na Slovensku. Za svoju prácu bola odmenená špeciálnou cenou poroty, ale aj veľkou pozornosťou všetkých zúčastnených. Mladí ľudia z Maďarska, Rumunska a Srbska mali takto vďaka ich aktivite možnosť spoznať slovenský klenot. Potešiteľné je, že niektorí z nich už na súťaži plánovali návštevu našej krajiny. Svoju úlohu zohrali samozrejme aj novonadobudnuté priateľstvá a to je určite to najdôležitejšie.

      Ak počas pár dní študenti na základe dvadsiatichštyroch odborných prác zistia, že sú doma v úžasnom regióne, ktorý zmysluplne pretvárali generácie pred nimi a majú tak v budúcnosti to šťastie pokračovať v tejto prekrásnej práci ďalej - čo viac si želať.

      Srdečne gratulujeme Strednej priemyselnej škole stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Možno aj preto, že jej študenti sa už na ceste domov tešili na budúci ročník súťaže, hádajú tému a sú odhodlaní obstáť ešte lepšie.

      Olívia Sojková

    • 40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti
     • 40. ročník Krajskej prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti

     • V piatok 6. apríla 2018 sa v priestoroch Súkromného gymnázia v Lučenci uskutočnilo Krajské kolo prehliadky prác SOČ, na ktorom nechýbali ani žiaci našej školy. Oficiálne otvorenie sa konalo v krásnych priestoroch lučeneckej Synagógy a dodalo prehliadke slávnostný ráz.


      SPŠ stavebnú Oskara Winklera v Lučenci na tejto významnej mimoškolskej činnosti žiakov stredných škôl mohli reprezentovať žiačky Rebeka Karboníková (IV. A), Lenka Gaberová (IV. A) a Tomáš Hyravý (IV. A), ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola SOČ.

      Práce našich žiakov bojovali v súťažnom odbore 10 - Stavebníctvo, geodézia, kartografia.

      O tom, že aj napriek tvrdej konkurencii bojovali statočne, svedčí skvelé umiestnenie ich prác. Z prvých troch ocenených miest sa žiakom našej školy podarilo odniesť 2. aj 3. miesto.


      Súťažná práca žiaka Tomáša Hyravého - Priestorové zameranie a tvorba dokumentácie pre pamiatkovú oblasť sa umiestnila na 2. mieste a práca žiačok Rebeky KarboníkovejLenky Gaberovej - Knižnica EL Libro na 3. mieste.


      Našim úspešným žiakom, ktorí zvládli boj a ukázali, že chcú v živote niečo dosiahnúť, srdečne gratulujeme!


      Tomáš Hyravý si svojím umiestnením vybojoval postup na Celoštátnu prehliadku prác SOČ, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-27. apríla 2018 v Žiline, v priestoroch Výskumného centra Žilinskej univerzity.


      Dúfame, že aj na tejto prehliadke bude Tomáš úspešný a prinesie ocenenie tak, ako sa to po minulé roky podarilo študentom našej školy.


      Angela Fajdová

      metodik SOČ