• Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji
     • Richard Uhrapka je vo svojej kategórii druhý najlepší nemčinár v Banskobystrickom kraji

     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 13. februára 2018 sa nieslo v znamení snehu a zimy, a to doslova, keďže žiaci Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici mali chrípkové prázdniny. Celá škola patrila len nemčinárom, ktorých zohrievala tréma, ale aj nadšenie. Pedagógov zase potešil veľký záujem o nemčinu medzi žiakmi aj študentami.

      Strednú priemyselnú školu stavebnú Oskara Winklera v Lučenci reprezentoval Richard Uhrapka a ako víťaz kategórie 2.D v okresnom kole súťažil aj za farby Lučenca. Veľkú zodpovednosť pretavil do maximálneho sústredenia, hlavne v písomnej časti súťaže, veď nemecká gramatika je veľká výzva.

      V konkurencii dvanástich súťažiacich obstál vynikajúco, od víťazstva ho delilo 16 bodov (pri maximálnom počte 100 bodov). Druhé miesto je určite aj motivácia do ďalšej práce a na rok možno...

      Je sympatické, že cestou naspäť sme s Richardom prebrali všetky možnosti ako ďalej, aby sa jeho nemčina ešte viac zlepšila, nielen kvôli budúcoročnej olympiáde, ale aj kvôli možnostiam, ktoré ovládanie nemeckého jazyka ponúka. Štúdium v cudzine, pracovné možnosti v okolitých krajinách, toto všetko Richarda láka a uvedomuje si, že musí na sebe pracovať ďalej.

      Srdečne gratulujeme k umiestneniu, ale aj k odhodlaniu pracovať a zlepšovať sa a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a okresu.

      Olívia Sojková

    • Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
     • Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa

     • Olympijské súťaže majú svoje čaro, a nemusia byť iba športové. Zapojiť sa do zápolenia, prekonať sám seba prináša radosť aj do školského vyučovania.

      Rozšíriť vedomostný obzor študentov a samozrejme spropagovať štúdium staviteľstva je aj ambíciou internetovej súťaže Stavbárska olympiáda, ktorú vyhlasuje Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do jej druhého ročníka sa zapojili aj žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera v Lučenci. Vďaka entuziazmu Ing. Kláry Galovej pod vedením Mgr. Auréla Fajda sa za školskými počítačmi vystriedali takmer všetci žiaci školy, aby si vyskúšali, čo všetko sa už na stavebnej priemyslovke zo „stavbáriny“ naučili. Nie každá odpoveď bola veľká sláva, ale mnohí zaregistrovali, že ich odbor je zaujímavý a má budúcnosť a je potrebné sa vzdelávať, veď šanca ďalšieho štúdia na vysokej škole tu je.

      Prepojenie stredných a vysokých škôl je niekedy dosť náročné, motivácia mladých ľudí ďalej študovať slabá, ale aj vďaka takýmto aktivitám prichádzajú impulzy. Štvrtáci seriózne uvažujú o ďalšom štúdiu v odbore a aj tí mladší začnú svoje odborné vedomosti posudzovať trochu zodpovednejšie.

      SPŠ Oskara Winklera v Lučenci bola v rámci druhého ročníka olympiády vyhodnotená ako víťaz neoficiálnej súťaže škôl s najvyšším počtom získaných bodov aj najviac zapojených študentov. Možno si poviete: A čo tak zvíťaziť? Podarilo sa aj toto, veď každý žiak zvíťazil sám nad sebou.

      Dobrá škola motivuje svojich žiakov a podporuje ich odborný rast. Sme radi, že túto našu aktivitu ocenili osobne aj prof. Ing. Ján Szolgay, PhD., prodekan fakulty a stavebné konzorcium D4R7 a jeho generálny riaditeľ Juan Jose Bregel Serna ako hlavný sponzor súťaže.

      Všetkým účastníkom srdečne gratulujeme!

      Olívia Sojková

    • 2%
     • 2%

     • Zrejme nikomu netreba predstaviť činnosť občianskeho združenia Scholaris. Netreba tu písať o tom, že koncom každého školského roka oceňuje najlepších žiakov, že prispieva na rôzne školské výlety, exkurzie, že kúpou didaktickej a informačno-komunikačnej techniky, nábytku prispieva k modernizácii vybavenia a výučby na našej škole.

      Škoda by bola nechať prepadnúť 2% (alebo 3%) zaplatenej dane za rok 2017. Ak ešte nemáte vybrané žiadne občianske združenie, nadáciu alebo dobročinnú organizáciu, ktorú podporíte tým, že vyplníte tlačivá na to určené a odovzdáte na daňovom úrade, tak vám ponúkame možnosť podporiť občianske združenie Scholaris.

      Naozaj nepotrebujeme od vás žiadne peniaze navyše ani v hotovosti, ani cez nejaký dar. Stačí ak si stiahnete tlačivá (nižšie), dáte ich vyplniť u zamestnávateľa a buď ich odovzdáte nám, alebo iným spôsobom doručíte na daňový úrad. To je všetko!

      A my budeme vďační, že ste nás podporili. Naši žiaci budú šťastnejší, ak budeme mať prostriedky na podporu takých aktivít, ktoré si bežne škola nemôže dovoliť podporiť.

      Ak máte známych, ktorí ešte nemajú združenie, ktoré by chceli podporiť, tak vytlačte tlačivá aj pre nich.

      Ak prejavíte vážny záujem, dokážeme vám tlačivá aj doručiť, stačí napísať na bonacs74@gmail.com.

      Ďakujeme za vašu dôveru a podporu!

      Scholaris

    • Z STU Bratislava sme si priniesli prvú cenu
     • Z STU Bratislava sme si priniesli prvú cenu

     • V období október 2017 až február 2018 sa konal druhý ročník trojkolovej stavbárskej olympiády vyhlásenej Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

      Zapojiť sa mohli študenti všetkých stredných škôl na Slovensku. My sme sa do tejto súťaže zapojili prvýkrát a hneď sme obstáli na výbornú, získali sme 1. cenu za najvyšší počet zapojených študentov v rámci jednej školy.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým zapojeným študentom, ale tiež vyučujúcim, hlavne Ing. Kláre Galovej, ktorá mi ochotne pomohla spropagovať súťaž medzi žiakmi.

      Dňa 8. 2. 2018 sme boli pozvaní na slávnostné preberanie cien. Za našu školu sa tohto aktu zúčastnilo niekoľko riešiteľov v mojom doprovode. Ocenenie pre školu odovzdal sám pán prodekan STU. Bolo príjemné počuť jeho slová, ktorými vyjadril svoj obrovský obdiv a uznanie nad tým, že sa ešte nájdu v školstve ľudia, ktorí vedia motivovať takú veľkú skupinu študentov. Ja som sa zároveň v mene školy poďakoval za uznanie a za prevzaté ocenenie, ale aj za dobrú myšlienku, ktorá umožnila našim žiakom spropagovať a prezentovať svoju školu nie len v rámci regiónu, ale umožnila nám dostať sa do povedomia aj predstaviteľom vyšších odborných kruhov stavebného zamerania, kde by sa meno našej školy možno bežne ani nedostalo.

      Mgr. Aurél Fajd

    • Aj skúšku si treba vyskúšať
     • Aj skúšku si treba vyskúšať

     • (Generálna skúška elektronickej maturity zo slovenského jazyka a matematiky)

      Technicky zamerané školy majú v popise práce, že technické novinky je potrebné čo najskôr preniesť do praxe, aj napriek tomu, že inde ešte stále víťazí klasika.

      Prakticky od roku 2014, odkedy stavebná priemyslovka obdržala certifikačnú licenciu od Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v Bratislave, je na našej škole možné skúšať študentov priamym testovaním cez tzv. offline prehrávač testov a to aj na úrovni maturitnej skúšky.

      Aj tohto roku, 6. a 7. februára 2018 mali maturanti našej školy možnosť vyskúšať si elektronické testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Administrátor testovania, pán zástupca Mgr. Bóna, hovorí o vzrastajúcom záujme študentov o takúto formu maturitnej skúšky, aj keď na druhej strane máme ešte stále skupinu skalopevných „papierových“ maturujúcich. Najväčšie pozitívum je ale to, že ponúkame žiakom na výber formu akou absolvujú svoju maturitnú skúšku, tak aby bol každý študent spokojný.

      Elektronická maturita určite nie je posledný level počítačovej hry, ale keď po skončení generálnej skúšky vyšli maturanti z miestnosti, akosi sa všetci usmievali. Zvládli to a dokonca aj výsledky sú prakticky hneď známe. Niektorí tvrdili, že bolo menej stresu, iných oslovila jednoduchšia administrácia testov a asi všetci chceli hneď vedieť, ako „hra“ dopadla.

      Myslíme si, že je vlastne fajn, keď si študent môže vybrať formu skúšky tak, aby na nej dosiahol optimálne výsledky a to je rozhodne jedna z úloh modernej školy - vytvoriť na to všetky technické podmienky.

      Olívia Sojková

    • Pani Lívia Klausová na stavebnej priemyslovke
     • Pani Lívia Klausová na stavebnej priemyslovke

     • Na pôde Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskára Winklera v Lučenci mali 5.2.2018 študenti možnosť stretnúť sa s veľvyslankyňou Českej republiky na Slovensku pani Líviou Klausovou.

      Určite sme si jej návštevu „zaslúžili“ vďaka dlhoročnej spolupráci našej školy so zahraničnými strednými odbornými školami v susednej Českej republike. Viaceré odborné súťaže na medzištátnej úrovni z oblasti geodézie a staviteľstva boli miestom stretnutia našich a českých študentov a pedagógov a priateľstvá, ktoré na týchto súťažiach vznikli pretrvávajú dodnes. Rovnako pretrváva aj záujem pani veľvyslankyne o spoluprácu stredných škôl v Čechách a na Slovensku.

      Pani Klausová prejavila na neformálnej besede so študentami svoje nadanie bezprostredne komunikovať a štátnickú múdrosť viesť rozhovor nenútene a rozhľadene.

      Dozvedeli sme sa, že miluje Liptov - rodný kraj svojej maminky, lyžovačky a hory. Jej slovenčina bola perfektná, aj keď na veľvyslanectve vždy používa češtinu. Porozprávala nám o práci veľvyslankyne, ale nedali sa obísť ani jej skúsenosti a zážitky zo svetovej politiky. Niekoľkokrát sa osobne stretla s prezidentami Putinom a Obamom, no najviac na ňu zapôsobil bývalý mexický prezident Salinas.

      Videla veľké množstvo krajín, zaujímavostí a zažila významné okamihy v histórii. Napriek tomu bez problému chápe mladých ľudí, vidí, že aj oni prežívajú zložité a náročné obdobie dospievania, nesmú však zabudnúť na vzdelávanie. Ísť do sveta a študovať je veľmi dôležité, no ešte dôležitejšie je vrátiť sa potom domov, k svojej rodine. Z tohoto posolstva vyžarovala nielen rokmi overená múdrosť vzdelanej a inteligentnej ženy, ale aj životná filozofia starostlivej matky a babičky.

      V mene všetkých prítomných srdečne ďakujeme pani veľvyslankyni za nevšedný zážitok.

      PhDr. Olívia Sojková