• Florbalový turnaj „O pohár predsedu BBSK“
     • Florbalový turnaj „O pohár predsedu BBSK“

     • Stredná odborná škola technická v Lučenci usporiadala dňa 23.10. 2017 tento turnFlorbalový turnaj „O pohár predsedu BBSK“ - Obrázok 1aj. Náš tím študentov-športovcov nesklamal. Chlapci hrajú radi a s chuťou, čo vidno aj na výsledkoch.

      Hoci staFlorbalový turnaj „O pohár predsedu BBSK“ - Obrázok 2rší odchádzajú, nahrádzajú ich mladší, ktorí prišli na našu školu reprezentovať šport. Súťažilo šesť družstiev, všetko stredné školy z Lučenca. Naši chlapci v semifinále prehrali s víťazom - Gymnáziom B. S. Timravy, v zápase o Florbalový turnaj „O pohár predsedu BBSK“ - Obrázok 33. miesto porazili Obchodnú akadémiu.

      V našom tíme bol vyhodnotený najlepší hráč a stal sa ním Peter Havran II. S.

      Florbal je kolektívna hra, a preto vytvára súdržný kolektív športovcov, hlavne v našom tíme.

      Náš tím:

      1. Peter Čížik, I. A

      2. Dominik Szabari, I. A

      3. Eduard Becáni, I. S

      4. Dušan Kamenský, I. S

      5. Peter Havran, II. S

      6. Róbert Péter, III. S

      7. Michal Ružinský, III. S

      8. Jozef Becáni, IV. S

      9. Marián Kocúr, IV. S

      10. Patrik Mázor, IV. S

      Gratulácia patrí všetkým!

      Michal Ružinský, III. S

    • Predĺženie platnosti ISIC-u
     • Predĺženie platnosti ISIC-u

     • 30.9. skončila platnosť licencie ISIC na starších preukazoch.

      Platnosť sa predlžuje známkou ISIC 09/2018, ktorú vybavíte na www.objednaj-preukaz.sk (známka príde na domácu adresu).

      Bez novej známky je preukaz na zľavy neplatný!

      Predĺženie platnosti ISIC-u - Obrázok 1

      Ak na preukaze už máte platnosť 09/2018, Váš preukaz je v poriadku.

      www.studentskypreukaz.sk

    • Jesenný čas
     • Jesenný čas

     • Farebná žiara pod nohami i nad hlavou, teplé zlatisté lúče babieJesenný čas - Obrázok 1ho leta - to je ideálny čas na chvíľu posedieť si v záhrade pri šálke teplej kávy, ale aj pre Kurz na ochranu života a zdravia. Hoci sa náš kurz nekonal v našich veľhorách, aj príroda blízkeho okolia ukázala svoje čaro a my tretiaci sme si vychutnali toto jedinečné umelecké dielo prírody.

      Výber miesta bol zvolený tak, aby spĺňal všetky predpoklady pre realizáciu úloh vyplývajúcich z obsahu výuky kurzu.

      Program kurzu:

      -prezentácie na aktuálne témy

      -orientácia v prírode

      -zdravotnícka príprava

      -orientačný beh

      -Jesenný čas - Obrázok 2turistika

      -riešenie mimoriadnych situácií

      -praktické precvičovanie

      Kurz trval tri dni, tak sme po odborných prezentáciách prešli priamo do terénu, kde sme si užili pešiu chôdzu, pokochali sa krásou opadaného lístia a teplého slnka. Precvičili sme si základné pravidlá prvej pomoci, orientáciu v teréne, ako sa správať v mimoriadnych situáciách. Záver kurzu bol o to zaujímavejší, že rozdelení do skupín sme plnili zadané úlohy a čakalo nás ich vyhodnotenie.

      Jesenný čas, krásu babieho leta sme si naozaj užili. Ďakujeme!

      Nika Malatincová, III. A 

       

    • Novohradské atletické hry
     • Novohradské atletické hry

     • V poradí 57. ročník Novohradských hier v atletike prebehol v areáli pri ZŠ L. Novomeského v Lučenci. Nebola núdza o dobré výkony.Novohradské atletické hry - Obrázok 1

      Vo štvrtok 12. októbra 2017 sa atletický areál na Rúbanisku zaplnil športovcami z okolia Lučenca. Do Novohradských hier v atletike sa zapojili ako každý rok stredné školy z Lučenca. Na programe dňa boli preteky na 100, 200 ako aj 1000 metrov, tiež štafeta 4x100 m a ďalšie atletické disciplíny. Naši študenti sa nedali zahanbiť a predviedli veľmi pekné výkony.

      Novohradské atletické hry - Obrázok 2V behu na 100 metrov medzi chlapcami dominoval Martin Miklóš (I. S) s časom 11,42 s a získal 2. miesto.

      Beh na 200 metrov s časom 23,10 s a 2. miesto obsadil Lukas Figa (III. Novohradské atletické hry - Obrázok 3S).

      3. miesto v behu na 1000 m získal Adam Keszi (II. S) s časom 2:56.

      Vo vrhu guľou podal najlepší výkon Michal Ružinský (III. S).

      Štefan Vincze (III. A) v skoku do výšky a diaľky získal 3. miesto.

      Naši študenti predviedli skvelé výkony a tento rok sme boli jednou z najpočetnejších zostáv.

      Tu sú naši športovci:

      Dievčatá:

      Martina Muránska (I. A)

      Fruzsina Herényiová (I. S)

      Noémi Koroncziová (I. S)

      Barbara Mileiová (I. S)

      Chlapci:

      Daniel Vikor (I. A)

      Alexej Jakuba (I. S)

      Martin Miklóš (I. S)

      Peter Šüser (I. S)

      Adam Keszi (II. S)

      Lukas Figa (III. S)

      Michal Ružinský (III. S)

      Štefan Vincze (III. A)

      Gratulácia patrí všetkým! Jednoducho, máme skvelých športovcov!

      Inka Balážová

    • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany
     • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany

     • 11. októbra 2017 boli naši študenti druhého ročníka pozvaní do Nitry na náFakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany - Obrázok 1vštevu FZKI. Pre milovníkov rastlín, záhrad, stromov bola táto exkurzia ako stvorená. Cieľom exkurzie bolo spoznať záhradnú a krajinnú tvorbu, keďže žiaci druhého ročníka sa rozhodujú medzi dvomi oblasťami štúdia.

      S otvorenou náručou a s úsmevom na perách nás privítala pani Ing. Mária Bihúňová. Naše prvé kroky viedli k interaktívnej experimentálnej záhrade, kde sme si mohli popozerať isté druhy rastlín, dozvedieť sa o nich niečo zaujímavé, niečo nové. Táto záhrada predstavuje pre študentov praktickú výučbu s cieľom získania zručností a skúseností. Úzkou cestičkou obklopenou kvetmi sme sa dostavili do interiéru modernej fakulty.

      Pani Ing. Lenka Lackóová nás čakala s pripravenou prezentáciou, úvodnou časťou a informáciami ohľadom štúdia na fakulte. Naše ďalšie kroky viedli na zaujímavéFakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany - Obrázok 2 prednášky. Zistili sme, načo slúžia mestské parky, alebo ako vypočítať vek stromu... Dozvedeli sme sa, že Lučenecký park je jedným z najkrajších parkov na Slovensku. Na fakulte boli k nám veľmi ústretoví a milí. Obedňajšiu prestávku sme si spravili v Galérii Mlyny. Najedli sme sa popozerali obchody a vyrazili do Arboréta v obci Tesárske Mlyňany. História kaštieľa a krása areálu nás uchvátila. PrFakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Arborétum Mlyňany - Obrázok 3echádzka 60 hektárovým areálom bola zaujímavá a náučná. Farby jesene a krása prírody má isté čaro, do ktorého sa je ľahké zaľúbiť.

      Autobus, pripravený na odchod nás už čakal. Každá rozprávka sa končí, taktiež naša exkurzia. Spomienky a zážitky si budeme ešte dlho pamätať, a preto sa chcem poďakovať aj našim pani profesorkám Ing. R. Palenčárovej a Ing. O. Kučerovej za príjemne strávenú stredu.

      Erik Szabó, II. A

    • POZOR! BUDÚ SA ROZDÁVAŤ ODMENY
     • POZOR! BUDÚ SA ROZDÁVAŤ ODMENY

     • Zapojte sa do súťaže a získajte hodnotné odmeny

      ŽŠR pri SPŠ stavebnej Oskara Winklera si v tomto školskom roku dala za cieľ zlepšiť školské prostredie, v ktorom každodenne trávime veľa času a rozhodla sa v spolupráci s riaditeľom školy vyhlásiť súťaže.

      SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU TRIEDU

      1. Kritériá hodnotenia úpravy tried

      1. Čistota v triede - bez odpadkov na zemi, v lavici a okolo smetného koša (5 b)
      2. Poriadok - vyložené stoličky po poslednej vyučovacej hodine, zotretá tabuľa (5 b)
      3. Úprava triedy - nástenka (aktualizovaná), iné nástenky príp. názorné pomôcky (5 b)
      4. Kvety (5 b)
      5. Mydlo a uterák (5 b)

      2. Spôsob kontroly

      Termín: od 16. októbra 2017 do 29. januára 2018

      Kontrola bude prebiehať po vyučovaní jedenkrát do týždňa a kontrolovať bude trojčlenná komisia zložená z predsedu, člena ŽŠR a metodika ŽŠR.

      3. Vyhodnotenie

      Úprava triedy sa bude bodovať a body sa budú sčitovať. Vyhráva trieda s najvyšším počtom bodov.

      4. Vyhlásenie výsledkov

      Vyhlasujú sa prvé tri miesta a odmena bude nasledovná:

      1. miesto - 50,- €
      2. miesto - 30,- €
      3. miesto - 20,- €

      Najdôležitejšou činnosťou všetkých študentov je štúdium a preto sa ŽŠR rozhodla s podporou riaditeľa školy odmeniť aj triedu, ktorá dosiahne v tomto školskom roku najlepší priemer.

      SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU TRIEDU V PROSPECHU

      ŽŠR pri SPŠ stavebnej O. Winklera v Lučenci v spolupráci s riaditeľom školy Mgr. Ladislavom Vikorom vyhlasuje súťaž o najlepšiu triedu v prospechu v školskom roku 2017/2018.

      Kritériá hodnotenia:

      Jediným kritériom je priemerná známka triedy v prvom a druhom polroku, z ktorej sa vypočíta priemerná známka. Údaje poskytne zástupca riaditeľa školy, Mgr. Csaba Bóna na základe štatistických údajov z polročnej a koncoročnej klasifikácie. Vyhráva trieda s najlepším prospechom. Určuje sa len prvé miesto.

      Vyhlásenie výsledkov:

      Výsledky budú vyhlásené na konci školského roka a finančná odmena pre víťaznú triedu je 150,- €.

    • Prvé športové podujatie so športovcami našej školy
     • Prvé športové podujatie so športovcami našej školy

     • Horehronské hry 2017

      Iba nedávno začal školský rok a už som dostal možnosť reprezentovať našu školu na uznávaných pretekoch v rámci nášho kraja.

      Čím by som začal... Asi od začiatku a to hodinovou cestou do Banskej Bystrice. Prvé športové podujatie so športovcami našej školy - Obrázok 1Preteky sa konali na štadióne SNP v Banskej Bystrici, kde sme sa po príchode aj usadili. Na úvod sme sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu, súčasťou ktorého boli slávnostné príhovory, odznela hymna a už nám zostalo len čakanie na disciplíny.

      Súťažil som len v jednej disciplíne a to vrh guľou, ktorá sa mi začínala o 12:00. Začalo to veľmi zle - neplatným hodom a tak som musel čakať 10 minút na ďalší pokus. Ten bol lepší, ale stále nie veľmi dobrý. Neskôr sa spolu s trénerom začali špekulácie s takzvanou guliarskou otočkou. No, poviem pravdu, nešiel som do toho. Radšej som ostal pri normálnej technike. Žiaľ nakoniec som nebol šťastný z môjho výkonu.

      Po skončení mojej disciplíny som už len čakal na ostatných spolužiakov a potom zase hodinová cesta domov.

      Ako by som to zhodnotil... Bol to dobrý deň, športovci ukázali, čo mohli - svoje maximum. Naozaj je asi každý začiatok ťažký, ale verím, že sa moje výkony budú zlepšovať. Som veľmi rád, že som si vybral školu, ktorá podporuje všetky športové talenty a všetky športy.

      Daniel Vikor, I. A                                                                                                

    • Cezpoľný beh
     • Cezpoľný beh

     • Bežecké podujatia sú jedni z najdlhšie existujúcich športových podujatí vôbec a boli kľúčovou súčasťou starovekých olympijských hier, tak ako je tomu aj teraz. Beh je stále viac populárny nielen medzi mládežou, ale tiež všetkými vekovými kategóriami.

      Dňa 6. októbra sa uskutočnilo obvodné kolo v Cezpoľnom behu, na ktorom mala zastúpenie aj naša škola. Družstvo chlapcov reprezentovali:

      Adam Keszi, II. S

      Dávid Telek, IV. S

      Viac sa darilo Adamovi Keszimu, ktorý obsadil 2. miesto, keď zabehol 4,2 km za 16 minút.

      Cezpoľný beh - Obrázok 1

      Našim chlapcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

    • Deň bez áut
     • Deň bez áut

     • Deň bez áut je medzinárodný a celoeurópsky deň, ktorý verejnosť oslavuje každý rok 22. septembra, aby sa spropagovali prijateľnejšie spôsoby dopravy a tým sa znížil počet áut v mestDeň bez áut - Obrázok 1ách.

      PočiaDeň bez áut - Obrázok 2tky myšlienky dňa bez áut siahajú do 50-tych rokov minulého storočia. Postupne sa Deň bez áut stal európskou (2000) a neskôr (od roku 2001) medzinárodnou iniciatívou Európskej komisie. Od roku 2002 je tento deň súčasťou Európskeho týždňa mobility, ktorý sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.

      Naša škola sa zapojila do akcie, ktorú organizovalo mesto Lučenec. Na Námestí republiky prebiehali rôzne akcie a hry pre deti a prezentácia športových klubov pre starších.

      Prítomní sa zapojili aj do súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR s názvom Mesto v pohybe. Všetci prítomní sa na námestí pochytali za plecia a vytvorili nápis Lučenec v pohybe. Do nápisu sa zapojilo vyše 1000 žiakov základných aj stredných škôl.

      Vyvrcholením akcie bol cyklistický sprievod s približDeň bez áut - Obrázok 3ne 500 cyklistami. Sprievod odštartoval na námestí zlatý olympionik a majster sveta Matej Tóth. Pokračovali sme smerom na Rúbanisko, ďalej ku štadiónu, popri zdravotnej škole a synagóge, zabočili sme k Redute a potom späť na námestie.

      Na záver sa všetkým poďakoval viceprimátor mesta Pavol Baculík.

      Jakub Dibala, IV. A

     • Do kina po imatrikulácii

     • 16. novembra 2017 z príležitosti Dňa študentsva sa uskutoční imatrikulácia. Po nej si pozrieme film v Kine Star v OC Galéria.

      Ktorý to má byť film, rozhodnete vy, žiaci. Zahlasujte do 19.10.2017, ktorý film by ste pozreli.

      Tu je malá pomôcka, aby ste si vedeli ľahšie vyberať:

       

      Americký zabiják (American Assasin)

       

       

      Baby šéf (The Boss Baby)

       

      Baby driver

       

      Hora medzi nami (The Mountain Between Us)

       

      Čiara

       

      Ktorý je ten pravý? (Home Again)

       

    • Zachráňme kultúrne pamiatky!
     • Zachráňme kultúrne pamiatky!

     • Pamiatky sú pre nás dôležité. Sú spomienkou a pripomienkou minZachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 1ulosti a preto by sme sa o ne mali starať. Bohužiaľ, nie vždy sa toho ľudia držia a môže sa stať, že niekde je už príliš neskoro na ich záchranu a zachovanie. Dúfam, že toto nie je prípad rodného domu významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy. Starosta obce Polichno, kde sa dom nachádza, oslovil našu školu s prosbou o vyhotovenie geodetických podkladov pre študentov aZachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 2rchitektúry, ktorí by navrhli revitalizáciu kultúrnej pamiatky. Ako žiaci tretieho ročníka sme si túto úlohu vybrali ako svoj praktický maturitný projekt a prácu SOČ.

      Dom a školu, kde Timrava chodila aj ich okolie sme najskôr polohopisne a výškopisne zamerali tachymetriou pomocou totálnej stanice Leica TS06 ultra-2". Vychádzali sme z nami vybudovanej meračskej siete bodov určených GNSS meraním, pretínaním napred a niekoľkých rajónov. Bodové pole sme chceli mať čo najkompaktnejšie, preto sme sa ho rozhodli vybudovať celé účelovo pre túto prácu, bez použitia existujúcich, pevne stabilizovaných bodov. Základnú metódu sme zvolili určenie bodZachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 3ov pomocou GNSS. Prvý problém nastal kvôli faktu, že priamo v obci nie je dostupný žiadny signál mobilnej siete. Najbližšou lokalitou s možnosťou merania v reálnom čase sa ukázal cca 1 km vzdialený kopec nad obcou s priamou viditeľnosťou na našu pamiatkovú zónu. Body stabilizované oceľovými roxormi sme zameriavali metódou RTK, s umiestnením teleskopickej výtyčky prijímača do kovového stojana kvôli stabilite. Pre zvýšenie presnosti (keďže sme v tom čase neovládali statické meranie s následným postprocessingom) sme určovali polohu bodu Zachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 4priemerovaním viacnásobného merania na každom bode (s priemerom 5 pozícií pri každom jednotlivom meraní). Tento náš základ meračskej siete sme vybudovali GNSS aparatúrou Leica Viva NetRover CS10. Bohužiaľ, jej výhody sme nemohli kvôli spomínaným skutočnostiam využiť priamo v záujmovej lokalite na podrobné meranie. V rámci práce bolo potrebné okrem polohopisného a výškopisného plánu vytvoriť aj pôdorysy pre všetky budovy areálu a taktiež ich zamerať pre 3D model, na čo sme využívali bezhranolové meranie pomocou Leica TS06 ultra-2". Tu sme zachytávali lomové a iné z architektonického hľadiska dôležité body (po konzultáciách s vyučujúcimi na katedre architektúry STU BA). Následne sme z vytvoreného 3D modelu vytvorili pohľady na budovy a to zo všetkých relevantných strán. Ako pri každej geodetickej činnosti aj tu nasZachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 5ledovalo po terénnych prácach niekoľko dní kancelárskych prác, kým sme vyhotovili všetky potrebné dokumenty, no po ich odovzdaní (starostovi obce, ktorý ich poskytol študentom architektúry STU BA) sme odchádzali s dobrým pocitom, že pomáhame zachrániť kultúrnu pamiatku.

      Výsledkom meračských prác bola meračská sieť pozostávajúca z 5 bodov určených GNSS meraním so štandardnou polohovou odchýlkou ± 0,02m, doplnená bodmi určenými terestrickým meraním v počte 6. Zachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 6Podrobné body boli merané elektrooptickou tachymetriou (pri meraní prvkov pre 3D model s bezhranolovým meraním aj s využitím viditeľnej laserovej stopy). Stredné uhlové chyby orientácií pri podrobnom meraní sa pohybovali od 0,0004g po 0,0430g a odchýlky meraných vzdialeností do 0,033 m, čo zodpovedalo 3. triede presnosti. Pri práci bolo zameraných 1288 podrobných bodov. Omerné miery Zachráňme kultúrne pamiatky! - Obrázok 7pôdorysov interiérov boli zamerané laserovým diaľkomerom.

      Výsledkom kancelárskych prác bol polohopisný a výškopisný plán spracovaný pre mierku 1:500. 3D model exteriérov všetkých budov lokality, kótované plány interiérových pôdorysov všetkých budov aj s podpivničením a pohľady na všetky zamerané stavby (zo smerov kolmých na ich vonkajšie obvodové steny).

      Tým sme dosiahli splnenie všetkých požiadaviek zo strany starostu obce Polichno a študentov architektúry, ktorí naše výsledky použijú v ročníkovej práci s témou revitalizácie pamiatkovej zóny.

      Tomáš Hyravý, IV. A

    • Geodetická meračka nie je žiadna hračka
     • Geodetická meračka nie je žiadna hračka

     • Tento rok sme na našej škole obnovili dlhoročnú geodetickú akciu „meračka“ v teréne a strávili Geodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 1sme pri vodnej nádrži Ružiná zaujímavé tri dni.

      V pondelok 18. septembra ráno sme sa všetci geodeti a gisáci stretli na chate, kde sme ďalšie dve noci bývali. Mladšie ročníky odchádzali z Lučenca vlakom do Mýtnej odkiaľ si spravili menšiu prechádzku do Divína až na chatu, staršie Geodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 2ročníky sa dopravili oveľa pohodlnejšie a to autami. Na chate nás uvítal organizátor celej akcie pán profesor Fodor. Najskôr nám zadelil úlohy po jednotlivých ročníkoch a následne sme sa odobrali na zadané stanoviská. Počasie nám prialo aspoň v prvý deň a potom sa zhoršilo - no ani to nás nezastavilo v práci, keďže geodet musí vedieť pracovať aj v náročných podmienkach.

      Venovali sme sa rôznym činnostiam od tých najzákladGeodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 3nejších, ktorým sa venovali prváci, teda práci s mapou, ortogonálnemu meraniu polohopisu a meraniu vodorovných vzdialeností pásmom v rovinatom aj v svahovitom teréne. Pri kontrole merania vodorovných vzdialeností v svahovitom teréne využila pani profesorka Galová starších žiakov, ktorí to odmerali jedným stlačením gGeodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 4ombíka na totálke.

      Druháci, keďže sú o niečo starší, mali aj o niečo náročnejšie úlohy a to niveláciu v rovinatom a tiež svahovitom teréne, kde im vyšlo prevýšenie 28 metrov, čo nie je zrovna málo. Mali aj nejaké tie ľahšie úlohy, ako zber údajov pomocou ručného GPS, práca s geodetickými údajmi a orientácia v teréne pomocou GPS.

      Ja, ako štvrták už viem posúdiť, ktorý ročník to mal najťažšie a to boli tretiaci. ZGeodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 5ačali síce zľahka, meraním terénnych tvarov pomocou GPS, no na druhý deň prešli na zameranie objektu do 3D s pani profesorkou Pandi, v ich prípade kaplnky pod Divínskym hradom. Neľahkú prácu im sťažilo jednak počasie (vytrvalý dážď) a jednak výpadky internetového signálu, čo ich donútilo budovať bodové pole bez GNSS a to v lokálnom súradnicovom systéme.

      No a to najlepšie nakoniec, štvrtáci. My sme merali polygónový ťah, najskôr Geodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 6starším optickým teodolitom, kde sme museli všetko zapisovať ručne. Na druhý deň nám dovolili zobrať si aj totálku, ktorá všetko zaznamenávala sama. Potom sme ho museli ešte výškovo zamerať pomocou nivelácie a nakoniec sme ešte zamerali podklady pre geometrický plán.

      Meračskú atmosféru sme si doplnili večernou rybačkou, ale aj zberom liečivých byliniek popri meraní a večerným varením zdravého čaju. Keďže bola práve sezóna bedlí, druhý deň v neskorý večer to na chate rozvoniavalo opečenými hubami. Aj tieto aktivity sme v zdraví prežili.

      Aj keď nám počasie veľmi neprialo všetci sme si to užili a dostali sme šancu sa trochu spoznať navzájom, či už študenti so študentmi, ale aj s profesormi.

      Geodetická meračka nie je žiadna hračka - Obrázok 7

      Tomáš Hyravý, IV. A

    • Poďakovanie
     • Poďakovanie

     • Pred pár dňami som sa stala žiačkou SPŠ stavebnej Oskara Winklera v Lučenci.

      Spomienky na základnú školu sa mi však vynorili veľmi intenzívne, keď som sa dozvedela, že moja bývalá pani učiteľka je v nemocnici v kritickom stave a potrebuje nutne krv. Smútila som aj preto, lebo ja jej darovať krv nemôžem, ešte nie som dospelá. Napadlo mi, že to skúsim v škole.

      Na začiatku som oslovila pani profesorku triednu, pani Palenčárovú a neskôr žiacku študentskú radu a pani profesorku Sojkovú. Všetkým sa chcem veľmi pekne poďakovať, že mi pomohli s organizáciou a podporili ma aj morálne. Počítala som s tým, že to bude možno pár ľudí, ale výsledok ma milo prekvapil.

      Milí študenti, chcem sa vám zo srdca poďakovať za láskavosť, ochotu a predovšetkým za účasť na záchrane ľudského života.

      Pred pár dňami som sa stala žiačkou školy, kde humanizmus a pomoc blížnemu nie sú len prázdne slová.

      Svojim činom to dokázali:

      Rudolf Plaucha, III. A

      Samuel Škamla, III. S

      Lukáš Adam, IV. A

      Simona Galová, IV. A

      Tomáš Hyravý, IV. A

      Pavel Kováč, IV. A

      Dominik Kovalančík, IV. A

      Patrik Nociar, IV. A

      Beáta Pusztaiová, IV. A

      Dominik Badinka, IV. S

      Jozef Jaloviar, IV. S

      Marián Kocúr, IV. S

      Daniel Melich, IV. S

      Dávid Telek, IV. S

      Matej Zábavík, IV. S

      Ešte raz ďakujem!

      Lenka Karlíková, I. A

    • Horehronské hry v atletike
     • Horehronské hry v atletike

     • Banskobystrický samosprávny kraj usporiadal 4. októbra už 57. rHorehronské hry v atletike - Obrázok 1očník hier v atletike žiakov základných a stredných škôl. Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou samosprávneho kraja na štadióne SNP na Štiavničkách v Horehronské hry v atletike - Obrázok 2Banskej Bystrici. Súťažilo sa v disciplínach: beh na 100, 800, 1500 m (chlapci), v skoku do výšky, diaľky, vrch guľou. Horehronské hry sú najstarším atletickým podujatím.

      Každý pretekár mohol štartovať maximálne v dvoch disciplínach. V silnej konkurencii a za krásneho počasia sa nám podarilo získať:

      1. miesto v behu na 60 m - Martin Miklóš, I. S

      Horehronské hry v atletike - Obrázok 3

      2. miesto v behu na 100 m - Lukas Figa, III. S

      Horehronské hry v atletike - Obrázok 4

      3. miesto v behu na 300 m - Martin Miklóš, I. S

      Ani ďalší naši atléti sa v silnej konkurencii nestratili a obsadili pekné miesta.

      Tu sú všetci zúčastnení: Daniel Vikor I. A, Fruzsina Herényiová I. S, Noémi Koroncziová I. S, Alexej Jakuba I. S, Martin Miklóš I. S, Peter Šüser I. S, Lukas Figa III. S.

      Všetkým atlétom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne úspechy!

      Nika Malatincová III. A

    • Športu zdar a futbalu obzvlášť!
     • Športu zdar a futbalu obzvlášť!

     • 2. október sa niesol v duchu najmasovejšieho športu - futbalu. Naša škola usŠportu zdar a futbalu obzvlášť! - Obrázok 1poriadala už 12. ročník futbalového turnaja pod záštitou riaditeľa školy pre žiakov základných škôl z okresu Lučenec.

      Je to tradícia na vyhľadávanie talentov zo žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. Tí najlepší majú možnosť zdokonaľovať svoje umenie v športovej triede u nás v škole. Športu zdar a futbalu obzvlášť! - Obrázok 2Tohto roku súťažilo šesť družstiev, z ktorých vyžrebovali dve štvorčlenné skupiny. Hralo sa v rámci skupiny, každý s každým, dvakrát 10 minút podľa pravidiel. Hrací elán umocňovalo aj krásne počasie - babie leto. Hralo sa fair play.

      Vďaka patrí študentom našej školy aj kolegovi telocvikárovi, Mgr. Jakubovi Škantárovi za organizáciu, ozvučenie, fotenie. Mladí futbalisti dokázali, že futbal ich baví a tu sú najlepší:

      1. miesto: ZŠ L. Novomeského

      2. miesto: ZŠ Vajanského

      3. miesto: ZŠ M.R. Štefánika

      Víťazom odovzdal ceny riaditeľ školy Mgr. Ladislav Vikor. Ocenil aj najlepšieho brankára a strelca.

      Športu zdar a futbalu obzvlášť! - Obrázok 3Športu zdar a futbalu obzvlášť! - Obrázok 4

      Najlepší brankár: Adam Husár, ZŠ Novomeského

      Najlepší strelec: Kevin Oláh, ZŠ Vajanského

       

       

      Všetkým športovcom prajeme veľa zdravia a športových úspechov!

      Športu zdar a futbalu obzvlášť! - Obrázok 5

      V. Gubala (III. S)