• Jazyk, veda a Božena Slančíková Timrava
     • Jazyk, veda a Božena Slančíková Timrava

     • Uplynulo už 150 rokov od narodenia rodáčky z Polichna pri Lučenci - Boženy Slančíkovej Timravy.

      Pri tejto príležitosti sa naši študenti zúčastnili odbornej prednášky doc. PaedDr. J. Lomenčíka, rodáka z Lučenca, ktorý žije v Banskej Bystrici, kde pôsobí na filozofickej fakulte UMB. Po krátkom úvode žiakov ZŠ, ktorí si pripravili dramatické pásmo z diela Ťapákovci v 21. storočí v modernom podaní sa docent Lomenčík podujal priblížiť študentom život a dielo Boženy Slančíkovej. V jeho podaní sme sa dozvedeli, že Božena Slančíková bola vynikajúcou pozorovateľkou vidieckej spoločnosti, zobrazovala jej atmosféru, vytvorila množstvo jedinečných postáv, charakterov, typov z novohradskej dediny.

      Pán Lomenčík sa zameral na vznik vlastných mien jednotlivých postáv ich tvorbu a historický vývoj. Dotkol sa aj jazyka a pravopisu. Prednáška bola veľmi dobrá i keď trochu náročná pre našich študentov.

      Ďakujeme a veríme, že sa ešte stretneme! 

      (študenti I.A, I.S)

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov je vyhlásený na 26. september. Každoročne si školy v celej Európe pripravia pre svojich žiakov rôzne aktivity, podujatia či jazykové konferencie.

      Naša škola tento deň poňala svojsky a ako hosťa, k nám pani profesorka Lukáčová, pozvala veľmi zaujímavú hosťku ,momentálne Bukovčanku. Veronika Honea, Európsky deň jazykov - Obrázok 1ktorá žije na Slovensku v dedinke Horný Bukovec, je pôvodom z Maroka. Má francúzsku národnosť a okrem Maroka žila niekoľko rokov aj vo Francúzsku či Ománe. Hovorí po arabsky, francúzsky, španielsky a anglicky.
      Je to naozaj nevšedná pani s neustálym úsmevom na perách a pozitívnou energiou, ktorú rozdávala všade kam prišla.

      Keďže sa pani Veronika venuje interiérovému dizajnu ale tiež navrhovaniu nábytku a šperkov, má k našim študijným odborom blízko. Ako je o nej už známe, navrhovala niekoľko izieb a kúpeľní pre sultánov palác v Ománe, kde pracovala niekoľko rokov. Mali sme tú česť, že nám ukázala zopár fotografii tohto paláca a snažila sa nám vysvetliť ich štýl a spôsob navrhovania stavieb. Musím podotknúť, že jej návšteva bola pre nás veľkým prínosom. Dodnes mnohí z nás nemali ani len predstavu ako to fEurópsky deň jazykov - Obrázok 2unguje na týchto veľkých stavbách, s čím všetkým treba počítať pri návrhu jednotlivých miestností, aké maličkosti a detaily môžu ovplyvniť komfort v paláci. Všetko nám vysvetľovala v angličtine a preto bola táto skúsenosť omnoho zaujímavejšia, hoci nie všetci rozumeli všetkému. Pýtala sa nás rôzne otázky, na ktoré sme sa jej snažili odpovedať. Tým že sme ju počúvali a konverzovali s ňou, mali sme príležitosť zdokonaliť si svoju slovnú zásobu a výslovnosť. No zároveň načerpať inšpiráciu a získať dôležité ponaučenie do života od niekoho, kto má bohaté skúsenosti.

      Pretože ak niečo naozaj chceme nič nie je nemožné.

      Lenka Gaberová, Rebeka Karboníková, IV. A

    • SPRECHEN SIE DEUTSCH?
     • SPRECHEN SIE DEUTSCH?

     • Ak ste odpovedali ja a ak popri tom ovládate aj angličtinu, francúzštinu, španielštinu...patríteSPRECHEN SIE DEUTSCH? - Obrázok 1 k šťastným ľuďom. Nielenže môžete preniknúť do sveta iných kultúr, ale šance uplatniť sa na trhu práce sú pre Vás oveľa lepšie. Hovoriť v modernej Európe niekoľkými jazykmi je dnes už takmer samozrejmosť a ovládanie cudzích jazykov je bránou k novým poznatkom a zážitkom. Aj o tomto sme sa 20.9.2017 rozprávali s pani ing. Michaelou Hrnčiarovou, ktorá na pôde stavebnej priemyslovky nebola po prvýkrát. Informačné centrum EUROPE DIRECT Lučenec totiž pravidelne spolupracuje s našou školou a zastrešuje aktivity k Európskemu dňu jazykov, ktorý je 26. septembra.

      SPRECHEN SIE DEUTSCH? - Obrázok 2

      Tohtoročnú informačnú prednášku si vypočuli prváci a bola venovaná nemčine, jedSPRECHEN SIE DEUTSCH? - Obrázok 3nému z najrozšírenejších jazykov Európskej únie. Osobitné poďakovanie patrí tlmočníkovi prednášky, žiakovi II.S triedy Richardovi Uhrapkovi, ktorý je multilingvistom (angličtina, nemčina, maďarčina, čeština, portugalština) a dohovorí sa takmer všade.

      Milí študenti, neváhajte, začnite sa učiť ešte dnes a budúci rok môžete osláviť tento deň v ďalšom cudzom jazyku.

      Olívia Sojková

    • Začal sa týždeň bez áut!
     • Začal sa týždeň bez áut!

     • Kedy by ste sa dokázali prinútiť, aby ste auto nechali doma a využívali MHD, bicykle či vlaky? Prečo je u nás tak málo bicyklov v uliciach? Skúste si odpovedať na tieto otázky.

      Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      Naša škola ide každý rok príkladom a študenti aj učitelia podporujú ekologické formy dopravy.

      (BA)

    • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia
     • Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

     • Sobota 9.9.2017 bol magický dátum. Deň ako stvorený na svadbu, zásnuby, či inú významnú udalosť.

      No zároveň si v tento deviaty septembrový deň na Slovensku pripomíname Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia.

      V tento deň v roku 1941 bol vládou slovenského štátu prijatý Židovský kódex.  Bola to zbierka 270 paragrafov, ktoré Židov zbavili práv a pripravili o všetok ich majetok a ľudskosť. Židovský kódex prikazoval Židom nosiť žltú hviezdu, zakazoval uzatvárať manželstvo medzi Židom a Nežidovkou. Židia prišli o všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok. Kódex zakazoval Židom voliť, chodiť po chodníkoch, na poštu, či úrady.

      Na Slovensku bolo do koncentračných táborov deportovaných 71 tisíc Židov, z ktorých prežil len zlomok.

      A ak by si niekto nesprávne myslel, že toto konanie voči ľuďom inej národnosti je správne odporúčam každému pozrieť si film Colette, Pianista či Schindlerov zoznam alebo si prečítať knihu s touto tematikou.

      Je veľmi dôležité pripomínať si obete holokaustu, hlavne v súčasnosti.

      Zdroj: internet

     • Zľavové kupóny ISIC

     •  

      Neváhajte a vybavte si kartu ISIC u zástupcu riaditeľa školy, alebo si predĺžte platnosť karty, aby ste získali kupónové knižky so skvelými zľavami.

    • Dobré rady od odborníkov na začiatku školského roka
     • Dobré rady od odborníkov na začiatku školského roka

     • Koniec prázdnin už tradične patrí k vrcholu vzdelávania pedagógov - učiteľov nemeckého jazyka. Vydavateľstvo Hueber Verlag organizuje každoročne odbornú konferenciu, cieľom ktorej je sprostredkovať učiteľom najnovšie didakticko – metodické poznatky v oblasti jazykového vzdelávania. 

      Zárukou skutočne fundovaných prednášok a workshopov sú poprední odborníci a tak tomu bolo aj v tomto roku. Pani Dorothee Thommes M.A. z Aschaffenburgu a doc. PhDr. Gabriela Rykalová Ph.D. z Opavy prezradili aj najnovšie výsledky pedagogického výskumu, ktoré Vám možno na začiatku školského roka prídu vhod.

      Vedeli ste, že ak sa dívame, zapamätáme si až 60%, ak počúvame 40%. Nuž teda, treba si otvoriť oči a našpicovať uši. Učenie sa však neprebieha očami a ušami, vždy len mozgom. Ten určuje aj typy učenia sa: 20% populácie sú audiotypy, 40% vizuálne a 40% kinestetické, čiže pohybové. Toto delenie je samozrejme veľmi orientačné a väčšina ľudí je mixom týchto troch spôsobov osvojovania si vedomostí. Ak teda máte pocit, že musíte pri učení niečo vidieť, alebo počuť, príp. sa pohybovať, dajte na svoju intuíciu a najlepšie kombinujte všetky vnemy, pretože ak niečo vidíte a počujete, máte šancu naučiť sa až 50% učiva. Najefektívnejšie učenie sa je kombinácia pohybu a vysvetlenia učiva tretej osobe. Takto máte šancu osvojiť si až 90% učiva.

      A ešte jedna dobrá správa: mávate problém s počúvaním a porozumením cudzojazyčného textu a obávate sa maturitnej skúšky? Fundovaní didaktici už dávno žiadajú doplniť posluchové texty na úrovni B1 a B2 aspoň jedným vizuálnym podnetom (obrázok, kresba a pod.), pretože plnohodnotné počúvanie textu je možné len na úrovniach C1 a C2.

      Na začiatku školského roka Vám preto prajem hlavne otvorené oči a uši a možno aj kúsok tej študentskej „turistiky“.

      Olívia Sojková